Nå skal NattoPharma hente penger

NattoPharma skal nå hente drøye 14 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

NattoPharma-sjef Kjetil Ramsøy. Foto: Foto: Ivan Kverme

NattoPharma vil nå gjennomføre en rettet emisjon på 1.235.000 nye aksjer, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge selskapets styre har de i forkant av beslutningen diskutert en emisjon med noen få utvalgte nøkkelaksjonærer, og fremforhandlet en kurs på 11,50 kroner pr. aksje.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil være på 14.202.500 kroner.

Øker

Pro AS, som er eid av styremedlem Sjur Torsheim, og Synergia Life Sciences, som er en mangeårig partner av selskapet, har begge bestemt seg for å øke sin eierandel i NattoPharma.

Etter gjennomføring av emisjonen vil Pro sitte på 2.701.310 aksjer (435.000 nye), tilsvarende en eierandel på 13,91 prosent. Synergia vil eie 1.360.000 aksjer (800.000 nye), tilsvarende 7 prosent av selskapet.

I tillegg meldes det at Pro har forlenget forfall på et lån på 6 millioner kroner, gitt til NattoPharma i januar 2019, med ett år. Lånebetingelsene er uendret, og den nye forfallsdatoen vil bli 7. januar 2021.

Tilgang til kapital

NattoPharma-styret kommenterer i meldingen at de nå har kommet frem til den mest gunstige løsningen.

«Selskapet vil sikre øyeblikkelig tilgang til kapital for å styrke arbeidskapitalen i en periode med inntektsvekst og økt aktivitet. Den forhandlede aksjekursen er over gjennomsnittlig aksjekurs i markedet de siste månedene», påpeker styret.

De trekker også frem at de har undersøkt andre finansieringsmuligheter, inkludert gjeld, men at de har «konkludert med at vilkårene i disse ordningene ikke er gunstige, og derfor ikke i beste interesse for de andre skjonærene på lang sikt».

NattoPharma klatrer tirsdag 8,23 prosent til 8,55 kroner. Hittil i år er aksjen opp 3,09 prosent.