Uendret industriproduksjon

Det var ingen endring i industriproduksjonen fra oktober til november.

AUGUST TIL OKTOBER: Industriproduksjonen var svakt ned i siste tremånedsperiode. Foto: Ivan Kverme

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen var uendret fra september til oktober.

I tremånedersperioden august til oktober var produksjonen i norsk industri ned 0,3 prosent, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Ifølge SSB hadde kjemiske råvarer i tremånedersperioden en klar vekst på 5,3 prosent, grunnet mye stans for vedlikehold blant viktige produsenter i perioden før. I tillegg bidro også næringsmiddelindustrien positivt grunnet høy produksjon innen foredling og konservering av fisk. 

På motsatt side av skalaen trakk maskinindustrien, metallindustrien og gummi, plast og mineralsk industri ned.

Over året steg industriproduksjonen 1,9 prosent.