Ønsker seg bare halve Moelven

Selv om Glommen Mjøsen Skog må legge inn et pliktig bud på alle aksjene i Moelven Industrier, ønsker skogeierne ikke å eie noe særlig mer enn 50 prosent.

ENDRINGER: Glommen Mjøsen Skog må legge inn et pliktig bud på alle aksjene i Moelven Industrien. Her i en fabrikkhall med limtreproduksjon. Foto: OLIVER ORSKAUG
Industri

Siden begynnelsen av desember har eierskapet i Moelven Industrier vært i spill. Da ble det kjent at Eidsiva Energi endelig hadde fått solgt sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.

Kjøper var selskapet Skog, et nytt selskap opprettet av Felleskjøpet Agri, Viken Skog og AT Skog i fellesskap.

Torsdag ble det kjent at Felleskjøpet Agri og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier til et nytt selskap, Skog Holdco, og at Glommen Mjøsen Skog har benyttet sin forkjøpsrett til å kjøpe aksjene.

Dette innebærer at Glommen Mjøsen Skog sitter på godt over 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier.

– Vi er veldig godt fornøyd med utfallet, og nå gleder vi oss til å forsterke samarbeidet med en av innlandets største industrilokomotiver, sier Gudmund Nordtun, adm. direktør i Glommen Mjøsen Skog.

– Ikke billigsalg

GOD PRIS: Det mener adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog om prisen de måtte betale for Eidsivas aksjer i Moelven Industrier. FOTO: GLOMMEN MJØSEN SKOG

Moelven Industrier ble i noen år på begynnelsen av 2000-tallet kontrollert av finske interesser. I 2006 tok flere norske skogeiere, med Glommen Mjøsen Skog i førersetet, og Eidsiva over eierskapet.

Helt siden 2015 har imidlertid Eidsiva arbeidet med ulike alternativer for å kvitte seg med aksjeposten. Det løste seg nå til en kurs pr. aksje på 16,50 kroner, noe som verdsetter Moelven Industrier til drøye 2 milliarder kroner. Det er lavere enn den bokførte egenkapitalen i selskapet.

Moelven Industrier omsatte i fjorårets ni første måneder for nesten 8 milliarder kroner, med et samlet driftsresultat på 353 millioner.

– Vi har fremforhandlet en god pris. Eidsiva har forsøkt å selge denne posten en god stund, og da har det vært snakk om helt andre priser, sier Nordtun.

– Har dere fått aksjene på billigsalg?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det er ikke noe å si på prisen, som vi anser som relativt nøktern.

Ønsker seg partnere

I og med at Glommen Mjøsen Skog får mer enn 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier utløses tilbudsplikten på de øvrige aksjene i selskapet.

– Finansieringen har vært en utfordring fordi vi ennå ikke vet hvor mange aksjer vi ender opp med. Men SpareBank 1 Østlandet stiller opp med den finansieringen som trengs, også hvis vi skulle ende opp med 100 prosent av aksjene, sier skogeiersjefen, og legger til:

– Men det er ikke planen. Det er heller ikke ønskelig at Glommen Mjøsen Skog skal eie hele Moelven Industrier over tid. Jeg mener vi ikke bør eie noe særlig mer enn 50 prosent av selskapet.

Ifølge Nordtun har Allskog bekreftet at de ønsker å være partner på eiersiden i Moelven Industrier.

– I tillegg har noen skogeiere også sagt at de kunne tenke seg å stille opp. Men vi ønsker å få med oss andre institusjoner også. Vi har imidlertid ikke hatt anledning til å jobbe så mye med dette foreløpig. Det viktigste var i første omgang å sikre finansiering.

– Hva med en børsnotering?

– I første omgang får vi se hvem vi eventuelt får med. Jeg vil ikke utelukke en børsnotering, men uansett er vårt ønske å være en stor eier i Moelven, sier Nordtun.