Jakter en industriell partner

Glommen Mjøsen Skog starter jakten på en industriell partner for å styrke Moelven Industrier, etter fredagens aksjekjøp.

HØY INTERESSE: Flere industrielle og finansielle miljøer ønsker et eiermessig samarbeid med Glommen Mjøsen Skog. Her representert ved adm. direktør Gudmund Nordtun. Foto: Glommen Mjøsen Skog
Industri

Fredag ble det kjent at Eidsiva Energi endelig har fått solgt sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier. Kjøperen var Glommen Mjøsen Skog, som erklærte forkjøpsrett og eier nå 71 prosent av aksjene.

Selskapet signaliserte tydelig før helgen at målet med å benytte forkjøpsretten ikke var å få en høyest mulig eierandel i Moelven Industrier.

– En industriell partner er ønskelig. Å invitere inn våre andelseiere til å investere sammen med Glommen Mjøsen Skog vet vi også at mange andelseiere ønsker. Videre er vi heller ikke fremmed for finansielle eiere. Etter at det ble utløst usikkerhet om eiersituasjonen, har vi fått flere henvendelser fra industrielle og finansielle miljøer som ønsker å drøfte videre eiermessig samarbeid med oss, sier styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog, og legger til:

– Men først må vi gjennomføre tilbudsplikten og se om vi får ytterligere aksjer. Først da kan vi legge strategier for det videre arbeid.

Lite gunstig eierstruktur

Eierstrukturen i Moelven Industrier har lenge vært lite tilfredsstillende. Eidsiva og Felleskjøpet har i flere år ønsket å selge sine aksjer som til sammen utgjorde cirka 40 prosent.

– Eidsiva og Felleskjøpet har hele tiden vært utviklingsorienterte og konstruktive eiere, også etter at det ble klart at de ønsket seg ut. Glommen Mjøsen Skog SA ønsket ikke å havne i samme situasjon. Vår analyse og konklusjon tilsa at vi over tid ville miste innflytelse og styring i Moelven Industrier. Nå er vi i en mye bedre situasjon, sier adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Prises til 2 mrd.

Moelven Industrier ble i noen år på begynnelsen av 2000-tallet kontrollert av finske interesser. I 2006 tok flere norske skogseiere, med Glommen Mjøsen Skog i førersetet, og Eidsiva over eierskapet.

Helt siden 2015 har imidlertid Eidsiva jobbet med ulike alternativer for å kvitte seg med aksjeposten. Det løste seg nå til en kurs på 16,50 kroner, noe som verdsetter Moelven Industrier til drøye 2 milliarder kroner. Det er lavere enn den bokførte egenkapitalen i selskapet.

Moelven Industrier omsatte i fjorårets ni første måneder for nesten 8 milliarder kroner, med et samlet driftsresultat på 353 millioner kroner.

Nordtun uttalte til Finansavisen lørdag at selskapet ikke utelukker en børsnotering på sikt.