Nordea starter dekning med salgsanbefaling på Tomra

Nordea tror 2020 blir et tregt år for Tomra, og starter dekningen av selskapet med en salgsanbefaling.

FÅ KJØPSANBEFALINGER: Tomra-sjef Stefan Ranstrand vil få et krevende år skal man tro analytikerne som følger selskapet. Foto: NTB Scanpix

Tomra-aksjen svingte mye gjennom fjoråret, og den utviklingen ser ut til å fortsette i år. I løpet av første halvår i fjor steg aksjen fra under 200 kroner til over 290 kroner. Deretter kom det flere negative analyser, og aksjen stupte i løpet av kort tid ned mot 200 kroner.

Frem mot årsskiftet hentet imidlertid aksjen igjen mye av det tapte, og i begynnelsen av denne uken nærmet den seg igjen 290 kroner.

Torsdag ble det kjent at Nordea Markets har tatt opp dekning av selskapet, og som de fleste andre meglerhusene mener analytiker Håkon Bøhler Fuglu at Tomra-aksjen er for stivt priset. 

Nordea har derfor en salgsanbefaling og et kursmål på 225 kroner.

– Begrenset vekst 

Tomra-aksjen var torsdag ettermiddag ned 3,6 prosent til 268,40 kroner. Det betyr at Nordea Markets ser for seg at aksjekursen skal ned ytterligere 16 prosent.

«Vi tror Tomra er godt rustet til å være lønnsomt på lang sikt på grunn av fokuset på en sirkulær økonomi og økende etterspørsel etter mat. Imidlertid forventer vi at 2020 vil være noe tregt, med begrenset vekst fra nye pantemarkeder,» skriver meglerhuset.

«Visibiliteten for sorteringsløsninger er lav, og hadde en nedgang på 9 prosent år over år i ordrereserven i 3. kvartal 2019, og vi ser tegn på at 2020 vil være et tregt år for matsortering. Vi mener markedets verdivurderingen av selskapet er for høy, ettersom markedet antar at Tomra vil kapre rundt 84 prosent av de potensielle pantemarkedene i EU fra 2021 og utover,» står det videre.

Kun to kjøpsanbefalinger

Ifølge Bloomberg er det åtte meglerhus som følger Tomra. Bare to av disse har en kjøpsanbefaling, mens fire har en hold-anbefaling og to mener det er smartest å selge aksjen.

Kursmålene varierer fra 150 til 300 kroner, med et gjennomsnitt på 237,50 kroner, som er over 10 prosent lavere en kursen torsdag ettermiddag. 

Tomra Systems

  • Grunnlagt av brødrene Petter og Tore Planke i 1972 for å håndtere pant i dagligvarebutikker (TOMflaske Registrerings Automat).
  • Har installert over 83.000 pantesystemer i mer enn 60 markeder, hvor de største markedene er Tyskland, Nord-Amerika og Norden.
  • Er notert på Oslo Børs og har i dag en markedsverdi på rundt 39 milliarder kroner.
  • Består av divisjonene Collection Solutions og Sorting Solutions. Sistnevnte er bygd opp siden 2004 gjennom oppkjøp og organisk vekst og de to divisjonene er i dag jevnstore.
  • Selskapet har i dag rundt 4.000 ansatte.
  • Svenske Stefan Ranstrand har vært konsernsjef siden 2009.