Laksenæringen reddet ikke skipssimulator

En satsing på sjømatsektoren kunne ikke redde Fosnavåg Ocean Academy fra konkurs. De siste fem årene har selskapet tapt 65 millioner kroner. 

SATSET PÅ LAKS: I januar 2018 åpnet senteret verdens første brønnbåtsimulator. Det ble ikke redningen. Foto: Nærings - og fiskeridepartementet

I 2011 gikk flere offshorerederier sammen om etableringen av et simulatorsenter for opplæring av mannskap i Fosnavåg. Siden oljebremsen slo til i 2014 har selskapet slitt med å tjene nok penger, 8. januar begjærte Fosnavåg Ocean Academy seg konkurs i Søre Sunnmøre tingrett. 

– Etter en kort samtale med styreleder forstår jeg det slik at konkursen skyldes at det har vært for lite oppdrag. Selskapet har merket ettervirkningene av offshorekrisen. Selskapet hadde gitt seg en frist ut 2019 på å få bedret oppdragsmengden uten at det hjalp, sier bostyrer advokat Thore Heggen. 

BEGJÆRT OPPBUD: Styreleder Robin Halsebakk i Fosnavåg Ocean Academy. Foto: Andrea Bærland

Styreleder er Robin Halsebakk (29), som er driftsdirektør i brønnbåtrederiet Sølvtrans og sønn av Sølvtransgründer Roger Halsebakk. 

Sølvtrans eier  24,74 prosent i simulatorsenteret. Andre lokale rederier; Stig Remøys Olympic Offshore, Remøy Shipping og Per Sæviks Havila Shipping har tilsvarende eierandel. I 2017 kom opplæringsselskapet STQ inn på eiersiden med en aksjepost på 0,99 prosent og Aleksander Leine ble ny daglig leder. 

– Vi har ikke hatt den nødvendige omsetningen til å betale våre forpliktelser. Selskapet har fått merke offshorekrisen, og har forsøkt å omstille seg blant annet ved å diversifisere mot brønnbåt og havbruk. Men heller ikke det har sørget for nok omsetning, sier Halsebakk til Finansavisen. 

For knappe to år siden, i januar 2018, åpnet treningssenteret verdens første simulator for brønnbåtoperasjoner. 

– Hva skjer med brønnbåtsimulatoren nå? 

– Det er Sølvtrans som har eierrettighetene til brønnbåtsimulatoren, men nå er det bostyrer som har ansvar for dette, sier Halsebakk. 

Tapt 65 millioner

I femårsperioden 2014-2018 hasdde Fosnavåg Ocean Academy et akkumulert resultat på minus 65,4 millioner kroner, ifølge Proff.no. I samme periode begrenset driftsinntektene i selskapet seg til knappe 6,6 millioner kroner.

Av det akkumulerte underskuddet skyldes 39,1 millioner kroner ekstraordinære nedskrivninger.

Ifølge regnskapet hadde selskapet driftsinntekter på beskjedne 983.000 kroner i 2018 noe som resulterte i et driftsresultat på minus 1,9 millioner kroner. Selskapet hadde en samlet gjeld på 20,5 millioner kroner. 

– Dere har gjort store investeringer? 

– Jeg har ingen kommentar utover det du ser av regnskapene på proff.no, sier Halsebakk. 

– Selskapet sitter på verdier for om lag 17,4 millioner kroner, hvor en del er lånefinansiert. Hvordan dette skal løses blir et spørsmål som vurderes i samarbeid med bankene. På nåværende tidspunkt ser det ikke ut til å være noen andre konflikter i boet, opplyser Heggen.

Første skiftesamling finner sted 25. februar i Søre Sunnmøre tingrett.