Erik Langaker blar opp for en norsk oppfinnelse

Erik Langaker har kastet seg over vekstselskapet Elop. Han tar plass i styret og kjøper aksjer for 20 millioner kroner.

SAMMEN SKAL DE LESE BETONG: Erik Langaker (t.v.) har kastet seg over en ny investering. Han går inn med 20 millioner kroner i Elop, der Kjersti Kanne er adm. direktør og Øivind Horpestad er styreleder. Foto: Andreas Klemsdal
Industri

Elop vil revolusjonere markedet for inspeksjon av betong. Deres betongskanner er den første i verden som bruker ultralyd til å lage 3D-bilder, ved hjelp av en maskin som ruller over betongen.

Langaker har nettopp sluttført to store dealer og var muligens på utkikk etter nye eventyr. Etter flere år som investor og styreleder i Data Respons, fikk han rett før jul inn et bud på 3,7 milliarder fra franske Akka Technologies. Data Respons har vært en av børsens beste aksjer, gjennom flere år. 

I fjor høst ledet han også en kjempeemisjon i CMR Surgical, hvor han har vært styreleder i nær fire år. Selskapet som har utviklet medisinske operasjonsroboter hentet 2,2 milliarder kroner. I CMR Surgical har Langaker aksjer for nær 200 millioner kroner. Ved årsskiftet gikk han ut av styret, etter å ha ansatt nordmannen Per Vegard Nerseth som ny adm. direktør.

Færre falne broer

Det var tilfeldig at han kom i kontakt med Elop. Gjennom felles kjente møtte han styreleder Øivind Horpestad under en middag.

– Selskapet er en del av en stor og viktig teknologitrend knyttet til oppfølging av infrastruktur. Over tid må alle gode investeringer løse store problemer. Norge er et lite marked. Elop er et godt norsk gründerselskap med sterk IP som gir oss tilgang til å ta en fair del av et verdensmarked, sier Langaker.

Han setter nå sin lit til nøkkelpersonene, Horpestad og adm. direktør Kjersti Kanne.

– Øivind bygget opp børsnoterte NRC og har vist at han kan sette seg høye mål og nå dem. Kjersti har en imponerende bakgrunn fra industrien og har lykkes i globale selskaper før. Denne bakgrunnen er viktig da Elop har ambisjoner om å endre en internasjonal industri; sikring av infrastruktur.

Denne industrien står foran store oppgaver.

– Etterslepet på vedlikehold av betong er enorm verden over. Vi fikk se hvor galt det kan gå da broen Ponte Morandi i Italia kollapset i 2018 og 43 mennesker mistet livet.

Langaker og de øvrige aksjonærene har forhåpninger om at Elop også vil bli klassifisert som et ESG-selskap. Betongindustrien står i dag for 8 prosent av verdens CO2-utslipp.

– Betong er ekstremt CO2-intensivt. Kan vi bidra til at eksisterende betong får lengre levetid, er samfunnsnytten betydelig.

HVA SKJULER SEG UNDER? Elops betongskanner er den første i verden som bruker ultralyd til å lage 3D-bilder, ved hjelp av en maskin som ruller over betongen. Foto: Elop

Kommer fra GE

Som Finansavisen kunne fortelle før jul, er også Arne Blystad blitt stor aksjonær i Elop. Kjersti Kanne, som kom fra GE i september i fjor, får dermed aksjonærer som krever avkastning. Men Kanne minner om at da hun tok lederjobben var det nettopp fordi hun forventer mye av hva selskapet kan få til.

– Det ligger en solid teknologi i bunnen og et betydelig potensial for å utnytte mulighetene som ligger i datafangst og konvertere data til brukbar kunnskap, sier Kanne.

Å forstå den faktiske tilstanden til betongkonstruksjoner kan forbedre investeringsplanleggingen radikalt. Målet er betydelige reduksjoner i vedlikeholdskostnadene.

– Jeg synes det er positivt med eiere med industriell erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Aksjonærer med høye forventninger er bare å regne med i et selskap som Elop, sier Kanne.

Hun kan nå annonsere at den første pilotkunden er på plass.

Elop har inngått en avtale med Dekra Industrial, som er en del av tyske Dekra Group – et av verdens største inspeksjonsselskaper med mer enn 45.000 ansatte i 60 land.

Dekra tar nå i bruk Elops teknologi. Først til testing, deretter i kommersiell bruk.

Nå gjelder det å få folk på plass.

– I fjor høst var vi ti ansatte. Innen høsten i år skal vi være 40 til 50. Vi opplever at det er veldig stor interesse for selskapet og er helt sikre på at vi får veldig godt kvalifiserte ansatte, mange av dem har allerede sendt søknader til oss.

Samarbeider med Cognite

Styret og aksjonærene har store forhåpninger til at Elop også blir et datadrevet selskap, som eier, forvalter og analyserer de enorme datamengdene som etterhvert skal samles inn fra betongkonstruksjoner verden rundt.

Nå har Elop inngått et samarbeid med Cognite, et selskap som er etablert av John Markus Lervik. Han har jobbet med Cognite siden 2016, men selskapet kom raskt inn under vingene hos Aker, som nå eier 90 prosent.

Cognite samler inn og analyserer enorme mengder industrielle data for å optimalisere prosesser og vedlikehold. Den foreløpig største kunden er Aker.

Doblet omsetningen

Finansavisen skrev nylig at omsetningen i selskapet doblet seg i fjor, fra 163 millioner kroner i 2018 til rundt 330 millioner kroner i 2019.

Avtalen med Elop er signert, og Lervik er stor optimist:

«Elops betongskanner kan revolusjonere markedet for inspeksjon og vedlikehold av betong. Nøkkelen er at skanneren ikke bare leser betong, men at den også samler inn data. Dette gir brukere tilgang til en mengde verdifull informasjon som både kan benyttes for å effektivisere vedlikehold og forlenge betongens levetid, samt forebygge skader og ulykker», skriver Lervik til Finansavisen.

Cognite skal hjelpe Elop med å utvikle en innovativ, skybasert softwareløsning. Ved å kombinere data fra skanneren med informasjon, som for eksempel arbeidsordrer, vil man kunne planlegge og utføre inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid på en smartere, mer effektiv måte.

«Dette skaper også muligheter for nye og mer effektive forretningsmodeller, hvor Elop jobber tettere og bedre med sine kunder og underleverandører», påpeker Lervik.

Cognite vil bidra med programvare og kompetanse.

«Vi har god erfaring med å frigjøre og koble sammen industridata fra forskjellige systemer, slik at man skaper ny innsikt og også kan bruke kunstig intelligens for å optimalisere driften. Dette blir et spennende samarbeid, og vi er allerede i gang med utviklingen», skriver Lervik.

Dette er drømmen

For styreleder i Elop, Øivind Horpestad, er dette den store ambisjonen. Muligheten for å bruke kunstig intelligens til å bli et av de selskapene i verden som kan mest om betongkonstruksjoner var noe av grunnen til at han gikk inn i Elop.

– Den første brikken som skal på plass er systemet som gjør at kundene våre kan skanne betong og få gode resultater. Den neste brikken er å utvikle et analyseverktøy. Og det er der Cognite kommer inn.

I første omgang blir det viktig å fortelle kundene hvordan de bør planlegge vedlikeholdet i årene fremover. På sikt kan Elop besitte så mye data at de også kan bli rådgivere for hvordan betongkonstruksjoner verden rundt bygges.

– Vi kan kombinere det med andre datakilder, som vær, klima og trafikk og dermed se hvordan betong utvikler seg over tid, sier Horpestad.

betong
aksjer
emisjon
industri
Nyheter
Industri