Berenberg-analytiker Carl-Oscar Bredengen tror ikke streik vil påvirke Borregaard

Det streikes i stor stil ved finske papirfabrikker. Ifølge Berenberg-analytiker Carl-Oscar Bredengen er ikke Borregaard avhengig av råstoffinnsats fra Finland.

POSITIVT: Berenberg anser en langvarig streik og stanset produksjon blant cellulose- og papirprodusenter som positivt for Borregaards spesialcellulose-divisjon. Her fra Borregaards nye ligninfabrikk i Florida. Foto: Borregaard
Industri

Rundt 9.000 arbeidere ved finske papirfabrikker vil starte en tre uker streik mandag etter at lønnsforhandlinger brøt sammen. 

Ytterligere 6.000 ansatte ved sagbruk og andre skogsbruksanlegg hadde allerede planlagt å streike på mandag og bringe den totale driftsstansen til rundt 15.000 arbeidere.

– Vi forventer ingen direkte innvirkning på Borregaard på grunn av papirfabrikkstreiken i Finland etter diskusjoner med selskapet. Vi anser en langvarig streik og stanset produksjon blant cellulose- og papirprodusenter som positivt for Borregaards spesialcellulose-divisjon, sier analytiker Carl-Oscar Bredengen i Berenberg.

Han trekker frem at at det er prispress i markedet på grunn av dagens ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Kjøper ikke fra Finland

Analytikeren sier til Finansavisen at Borregaards råstoffinnkjøp i all hovedsak er nordisk gran, hvor majoriteten kommer fra Norge, med mindre forsyninger fra Sverige. 

– Borregaard er ikke avhengig av råstoffinnsats fra noen av de berørte papirfabrikkene i Finland (UPM-Kymmene, Stora Enso og Metsa Board, red.anm.), sier Bredengen.

KJØP: Analytiker Carl-Oscar Bredengen i Berenberg anbefaler kjøp av Borregaard med et kursmål på 105 kroner. Foto: Berenberg

Det tyske meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Borregaard med et kursmål på 105 kroner. Mandag formiddag ble aksjen omsatt for 88,3 kroner, noe som indikerer en oppside på rundt 19 prosent. Hittil i år er kursen ned nesten 7 prosent.

Lavere kostnader

I desember i fjor ble det kjent av Borregaard har avsluttet forhandlinger med leverandører og anslår at kostnadene relatert til tremasse i første halvår i 2020 vil være 25 til 30 millioner kroner lavere enn i første halvår i fjor.

Selskapet skrev i børsmeldingen at dette er en fortsettelse av trenden med lavere priser som også ble observert i andre halvår i fjor.

Noen dager i forveien sendte Borregaard ut et resultatvarsel hvor det fremkom at en rekke driftshendelser vil gi en negativ EBITDA-effekt på mellom 30 og 40 millioner kroner i fjerde kvartal.

Lekkasjer i vannsystemer har ført til redusert produksjonsvolum og reklassifisering av celluloseprodukter som er blitt solgt til lavere priser. Det vil kun være mindre overføringseffekter til første kvartal 2020, opplyste selskapet.

Forventer økt omsetning

Berenberg venter at Borregaard skal omsette for 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp i overkant av 8 prosent sammenlignet med i fjor. Det justerte driftsresultat før avskrivninger (EBITA) ventes å komme inn på 115 millioner kroner.

– Vi venter at lignin-salgsvolumet vil øke med rundt 2 prosent og det er fortsatt sterk konkurranse og prispress for ligninprodukter til betongblandinger. Spesialcellulose-divisjon tror vi vil bidra med en justert EBITA på snaut 27 millioner kroner, negativt påvirket av lekkasje og driftsstans, sier Bredengen.

Han påpeker videre at Borregaard vil dra nytte av effektiviseringseffekter, og fortsatt sterk etterspørsel etter trebasert vanillin og økte priser for lignin vil være triggere i aksjen.

Skal redusere klimagassutslipp

Nylig godkjente Science Based Targets Initiative Borregaards mål om å redusere klimagassutslippet med 53 prosent innen 2030 og 100 prosent innen 2050, sammenlignet med basisåret 2009.

Borregaard sluttet seg til Science Based Targets i 2017 og har satt vitenskapelige mål for reduksjon av klimagassutslipp som er i tråd med nivået som kreves for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius innen 2050.

Siden 2009 er det direkte og indirekte CO2-utslippet fra Borregaard blitt redusert med 34 prosent.

«Vi har satt ambisiøse mål for langsiktige klimagassreduksjoner og forplikter oss til å gjennomføre en rekke nye klimatiltak. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling gjennom å minimere negativ miljøpåvirkning fra produksjon og maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom produktene vi produserer», uttalte adm. direktør Per A. Sørlie i Borregaard i en pressemelding.

streik
finland
borregaard
berenberg
carl-oscar green bredengen
papir
Nyheter
Industri
Børs