Skal drive omstridt gruve med superprofitt på 77 prosent

Nordic Mining kalkulerer med 77 prosent margin på Engebø-gruven. Den lønnsomheten skal tåle en eventuell grunnrenteskatt, sier gruvesjef Ivar Fossum.

TRENGER 311 MILLIONER DOLLAR: – Det er store investeringer, men også et veldig høyt dekningsbidrag, sier Ivar Fossum, konsernsjef i Nordic Mining. Foto: Anders Horntvedt
Industri

– Med dette tar vi steget fra å bli et lite prosjektselskap til å bli en større driftsorganisasjon. Det er viktig milepæl for Nordic Mining, sa konsernsjef Ivar Fossum da han presenterte oppdatert informasjon om gruveprosjektet i Engebøfjellet tirsdag.

Oppdateringen var en såkalt definitive feasibility study. Studien inneholder detaljerte finansielle og tekniske prognoser for den omstridte gruveutbyggingen, som er planlagt 21 mil nord for Bergen.

Aksjemarkedet lot seg ikke imponere: Åtte minutter ut i Fossums presentasjon var verdien av Nordic Mining-aksjene redusert med 26 prosent.

Senere på dagen tok kursen seg litt opp, men aksjen ble likevel en av børsens store tapere onsdag.

Superprofitt

Ett av de oppdaterte tallene er prosjektets gjennomsnittlige EBITDA-margin.

Nordic Minings prognose går ut på at marginen skal ligge på 77 prosent i de første 15 årene av gruvens levetid på 42 år. Det er riktignok før avskrivninger, renter og andre finansposter.

– Det er jo superprofitt?

– Det er et riktig og viktig dekningsbdirag som må til når man skal løfte denne typen prosjekter opp fra bakken. Vi skal ha en låneperiode på ti år. Banker er forsiktige. Aller helst vil de ha null risiko, og så skal de ha betalt i tillegg, svarer Fossum.

Hvis denne lønnsomheten holder stikk, innebærer det at engangsutgiftene, også kjent som capex, blir nedbetalt på bare fire år.

– Det er store investeringer, men også et veldig høyt dekningsbidrag. Vi har to mineraler med veldig god pris som støtter hverandre.

De to mineralene som er planlagt utvunnet heter rutil og granat. 

Rutil brukes til fremstilling av fargestoff og titanmetall, mens granat i hovedsak brukes til vannjetskjæring og sandblåsing, opplyser Fossum.

Miljøbombe og verstingprosjekt

Men selskapets planlagte gruvedrift er omstridt.

Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden.

Det har fått naturvernbevegelsen til å stemple det planlagte Engebø-prosjektet som en miljøbombe og et verstingprosjekt.

Selv om det meste av offentlige godkjenninger er på plass, kan nye hindringer dukke opp.

Hva hvis noen på Stortinget legger to og to sammen og foreslår en grunnrenteskatt på gruvevirksomhet i stedet?

I november 2019 foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg å beskatte havbruksnæringen med en ekstra grunnrenteskatt. 

Den såkalte lakseskatten har møtt politisk motstand.

Dersom det likevel skulle komme en grunnrenteskatt vil nok den være så moderat at det ikke vil rokke attraktiviteten i prosjektet vårt
Ivar Fossum, Nordic Mining

Kan det tenkes at ett eller flere partier vil kaste sine øyne på et gruveprosjekt som leverer årlige marginer på 77 prosent, attpåtil når prosjektet er politisk omstridt?

– Politikerne veldig bevisste

Den tanken har allerede streifet Fossum.

– Jeg ser at det er mye diskusjon om grunnrenteskatt i ulike næringer. Men politikerne er nok veldig bevisste på at de må ivareta den konkurranseevnen norske bedrifter har. Det gjelder også mineralnæringen, så jeg er ikke bekymret for det.

Men, legger han til:

– Dersom det likevel skulle komme en grunnrenteskatt, vil nok den være så moderat at det ikke vil rokke ved attraktiviteten i prosjektet vårt, sier Fossum.

Nordic Mining har planlagt start for anleggsarbeidene i løpet av 2020, og å få de første driftsinntektene fra Engebø i slutten av 2022.

– Hva er sannsynligheten for at stortingsvalget i 2021 kan ødelegge for planene deres?

– For å være ærlig ser jeg ikke den store politiske risikoen. De store partiene ønsker å fokusere på nye eksportnæringer for Norge som kan avlaste olje- og gassindustrien.

– Er den politiske risikoen null eller er den høyere enn null?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Jeg ser den ikke som betydelig, i hvert fall. Veldig liten, vil jeg påstå.

Sprekk på 100 mill. dollar

Selskapet har anslått oppstartskostnadene til 311 millioner dollar.

– Det er rundt 100 millioner dollar mer enn det vi kunngjorde i prosjektets forrige fase, sier Fossum, og forklarer det med et nytt og høyere nøyaktighetsnivå, både på inntekts- og utgiftssiden.

– Bare den kostnadssprekken er jo mer enn hele selskapet er verdt?

– Det kan du si, men det er mange selskaper som starter på denne måten. Det bør ikke være en hemsko for at vi setter sammen et fornuftig prosjekt, svarer Fossum.

– Hva hvis dere bommer like mye på verdien av forekomsten eller på driftsutgiftene?

– Det er nettopp derfor vi gjennomfører en definitive feasibility study. Den skal gi både oss selv og långivere trygghet for at vi ikke bommer.

– Sterk utvikling i forkant

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux peker på to årsaker til nedgangen i Nordic Mining-aksjen tirsdag.

– Den ene grunnen er at aksjen hadde en veldig sterk utvikling i forkant av presentasjonen. Selv om den gikk mye ned tirsdag, holder den seg egentlig på et nytt og høyere nivå. Hvis kursen holder seg på dette nivået også fremover, vil nok markedet vurdere selskapets nye fase som noe positivt, sier Bertheussen.

Ved nyttår var Nordic Mining-aksjen verdt 2,14 kroner. Ved 15.30-tiden tirsdag var verdien 2,97 kroner. 

Ifølge Bertheussen er den andre grunnen økningen i engangskostnadene ved prosjektet.

– Capex er høyere, men samtidig er verdien høyere. Man har alltid vært klar over at det er store verdier i prosjektet, men nå er capexen blitt et mer konkret tall, sier han.

nordic mining
engebøfjellet
Nyheter
Industri
Børs