Nordic Mining måtte dumpe kursen med 33 prosent

Nordic Mining-sjef Ivar Fossum lover superprofitt i Engebøgruven. Likevel er investorene skeptiske til prosjektet og i tirsdagens emisjon måtte selskapet gi en rabatt på 33 prosent.

FYLLER OPP: Konsernsjef Ivar Fossum i Nordic Mining har fått inn 57,4 millioner kroner. Nå mangler det bare å skaffe rundt 2,8 milliarder kroner i finansiering. Foto: Anders Horntvedt
Industri

Tirsdag morgen presenterte Nordic Mining oppdatert informasjon om gruveprosjektet i Engebøfjellet. Konsernsjef Ivar Fossum gikk blant annet ut med en prognose hvor prosjektets estimerte EBITDA-margin skal ligge på 77 prosent i de første 15 årene av gruvens levetid på 42 år. 

Investorene virket ikke veldig positive til gruveplanene og sendte ned aksjen 16 prosent til 3 kroner tirsdag ettermiddag.

Under presentasjonen fikk ledergruppen en rekke spørsmål om Nordic Mining skal gjennomføre en kapitalinnhenting i løpet av nærmeste fremtid. En aksjonær spurte om selskapet har skaffet finansiering og da var svaret følgende:

«Jeg vil ikke si at vi allerede er finansiert, men at vi har vært i kontakt med flere lokale og internasjonale banker. (…) Due diligence-prosessen har startet», sa finansdirektør Birte Norheim.

Stor rabatt

Derfor var det nok mange investorer som satte kaffen i halsen da Nordic Mining sendte ut en børsmelding tirsdag klokken 16.30, hvor det opplyste om en emisjon på opptil 28,7 millioner nye aksjer. 

Godt utpå kvelden hadde meglerne i Clarksons Platou Securities og SpareBank 1 Markets greid å fylle opp emisjonen, som ble gjort til 2 kroner pr. aksje. 

I børsmeldingen påpekte Nordic Mining at det ble gitt en rabatt på 24 prosent mot volumvektet gjennomsnittskurs de seneste 40 handelsdagene. 

Hvis man måler mot sluttkurs tirsdag var imidlertid rabatten på 33 prosent. I forhold til sluttkursen mandag, før de oppdaterte planene ble presentert, var rabatten på formidable 44 prosent. 

– Hvorfor ble rabatten så stor?

– Vi tror urolighetene i markedet var en viktig faktor, med blant annet coronaviruset, sier konsernsjef Ivar Fossum.

Vi tror uroligheten i markedet var en viktig faktor
Ivar Fossum, Nordic Mining

Onsdag klokken 14.20 ble Nordic Mining-aksjen omsatt for 2,43 kroner, etter et fall på 18,46 prosent. Det betyr at investorene som fikk tegne seg i emisjonen allerede er «in the money».

Sikrer prosjektfinansiering

Emisjonen tilførte et bruttoproveny på 57,4 millioner kroner, og styret skal innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta en reparasjonsemisjon på opptil 10 millioner aksjer.

Det er ventet at driftsinvesteringene for gruveprosjektet vil være på rundt 311 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,8 milliarder kroner. Til TDN Direkt uttalte Fossum at han ønsker bankfinansiering, som ifølge ham er den billigste finansieringsformen.

Ifølge tirsdagens presentasjon er salg av eierandeler i finske Keliber Oy også en potensiell kilde for å få tilgang på mer kapital.

– Ble det hentet inn egenkapital for å få tilgang på bankfinansiering?

– Dette er kapital for gjennomføring av prosjektfinansiering og endelig ferdigstillelse frem til byggestart, sier Fossum.

I gruveprosjektets forrige fase ble det anslått at driftsinvesteringene ville være rundt 100 millioner dollar lavere, og konsernsjefen forklarer kostnadssprekken med et nytt og høyere nøyaktighetsnivå både på inntekts-og kostnadssiden.

Skal dumpe gruveslam

Engebøgruven ligger omtrent 21 mil nord for Bergen og er veldig omstridt. Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. 

Det har fått naturvernbevegelsen til å stemple den planlagte gruven som en miljøbombe og et verstingprosjekt. 

Tirsdag uttalte Ivar Fossum til Finansavisen at han ikke frykter at politikerne vil innføre en ekstra beskatning på gruvedriften. 

«Jeg ser at det er mye diskusjoner om grunnrenteskatt i ulike næringer. Men politikerne er nok veldig bevisste på at de må ivareta den konkurranseevnen norske bedrifter har. Det gjelder også mineralnæringen, så jeg er ikke bekymret for det. Dersom det likevel skulle komme en grunnrenteskatt, vil den nok være så moderat at det ikke vil rokke ved attraktiviteten i prosjektet vårt».

Det er ventet at Nordic Mining vil starte anleggsarbeidet før utgangen av 2020 og få de første inntektene fra gruven i slutten av 2022.

nordic mining
clarksons platou
sparebank 1 markets
Nyheter
Industri
Børs