Skal vokse på grønnere oljeutvinning

ABBs ferske norgessjef tror ikke på noen snarlig oljestopp på norsk sokkel. Tvert imot planlegger selskapet å vokse på grønnere oljeutvinning.

SIER JA TIL NYE OLJEOPPDRAG: – Det ser ut som oljeprisen har stabilisert seg på rundt 60 dollar fatet. Med den prisen er det fortsatt mange lønnsomme prosjekter på norsk sokkel, sier Per-Erik Holsten, sjef for ABB i Norge. Foto: Anders Horntvedt
Industri

Da Equinor tidligere i år kunngjorde målet om å kutte utslippene i Norge til nær null i 2050, var ingen av selskapets leverandører nevnt i meldingen. 

Den nye sjefen for ABB i Norge ser imidlertid for seg at det svensk-sveitsiske konsernet vil spille en sentral rolle for at Equinor skal oppfylle løftet sitt.

– Vi er ledende på teknologien som gjør at Equinor kan realisere målet sitt, sier Per-Erik Holsten, adm. direktør for ABB i Norge. 

Mini-CV

  • Navn: Per Erik Holsten (55). 
  • Bakgrunn: Ingeniør fra det nåværende NTNU. Business Administration (MBA) i International Business fra University of East London. Startet i ABB 1986. Har hatt flere lederroller i ABB, både i Norge og globalt.

Finansavisen møter ham på Bryn i Oslo, der selskapet har nærmere 500 ansatte som driver design og engineering-arbeid for både norske og internasjonale kunder.

Havbunnsfabrikker

Her viser Holsten og subsea technology manager John Pretlove frem en undervannslab, der elektronikk og annet utstyr utsettes for ekstreme trykk- og temperatursvinger.

– I disse trykktankene tester vi hva som skjer når komponenter utsettes for vanndybder ned mot 5.000 meter og under skiftende forhold. På denne måten kvalifiserer vi at utstyret kan inngå i subsea-løsninger, forklarer Pretlove.

Her utvikler vi sentrale deler til morgendagens havbunnsfabrikker
Per-Erik Holsten, ABB

Duoen viser frem en modell av et undervannskraftsystem for overføring og distribusjon av strøm.

– Her utvikler vi sentrale deler til morgendagens havbunnsfabrikker for utvinning av olje og gass, sier Holsten.

I virkeligheten er kraftsystemet flere etasjer høyt. Målet er at slik olje- og gassproduksjon skal kunne drives ubemannet på inntil 3.000 meters dyp. 

For tiden testes et fullskala kraftsystem i sjøen utenfor Finland.

– Dette illustrerer at vi er i tet når det gjelder kompetanse innenfor olje og gass. Kundene kommer til oss når de skal ha løst de vanskelige oppgavene, sier Holsten.

Tror ikke på oljestopp

Norsk oljevirksomhet er mer miljømessig omstridt enn noen gang, men Holsten ser ikke for seg at oljebrønnene i Nordsjøen skal stenges med det første. 

ABB har blant annet vært en stor leverandør til det nyåpnede Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, med kontrakter på drøyt 1,6 milliarder kroner hittil.

– Det ser ut som oljeprisen har stabilisert seg på rundt 60 dollar fatet. Med den prisen er det fortsatt mange lønnsomme prosjekter på norsk sokkel, sier Holsten.

– Du regner ikke med at norsk sokkel blir stengt? 

– Jeg er teknologioptimist. Teknologi kan bidra til å løse utfordringer, slik den alltid har gjort. Gjennom digitalisering og bedre løsninger kan vi bidra til at Norge når målene innenfor Paris-avtalen, sier han, og nevner elektrifisering av sokkelen som eksempel.

Kunden vil ha kjempeeffekt av elektrifisering
Per-Erik Holsten, ABB

– Vi leverer systemer for kraft og styring ved anleggene. Drift av plattformer med strøm fra land eller havvind er langt mer klima- og miljøvennlig enn med gassturbiner om bord. Kunden vil ha kjempeeffekt av elektrifisering, sier Holsten.

– Ledende på grønt skifte

– Hvordan ser ABB ut om fem år? 

– Allerede nå er vi ledende innenfor det grønne skiftet, og om fem år er vi en hovedaktør. 

I 2013 omsatte ABB i Norge for 11,4 milliarder kroner. Siden da har selskapet hatt nedgang i omsetningen hvert år. Nedgangen skyldes primært oljeprisfallet, påpeker Holsten. 

I dag står marin sektor, som innbefatter olje og gass, for rundt 60 prosent av selskapets omsetning i Norge.

– Prisfallet førte til redusert investeringstakt, spesielt på fartøyssiden, men nå har oljeprisen stabilisert seg, og det har også omsetningen vår, selv om det er på et lavere nivå enn tidligere. Det er vi stolte av, sier han. 

– Det var ikke de store svingningene i 2019. Nøkkeltallene blir omtrent de samme som året før, sier han.

Selskapet har rundt 2.400 ansatte i Norge, og hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo. 

ABB har også avdelinger i Bergen, Bryne, Hammerfest, Oslo, Skien, Stavanger, Stord, Trondheim og Ulsteinvik. 

Globalt har selskapet 147.000 ansatte, og hovedkontoret ligger i Sveits.

Opprinnelsen til ABBs virksomhet i Norge går tilbake til 1800-tallet. NEBB, Elektrisk Bureau og Asea Per Kure er noen av de historiske selskapene som er en del av dagens ABB.

DRIVER UBEMANNET: Per-Erik Holsten og ABB jobber for at olje- og gassproduksjon skal kunne drives ubemannet på inntil 3.000 meters dyp. Foto: Anders Horntvedt

Frykter proteksjonisme

Steffen Waal var Holstens forgjenger. Han var ABB-sjef i ti år, og er nå gått over til å lede ABB Power Grids Norway. Det er ABBs kraftdivisjon som på sikt skal selges til Hitachi.

Selskapet har mange større leveranser til kraftbransjen i Norge, og åpnet i høst et nybygd servicesenter for transformatorer og høyspentprodukter i Drammen. 

– I hvilken grad snuser dere på oppkjøp?

– En del av strategien og jobben min er å se etter aktuelle oppkjøpskandidater. Vi ser typisk etter teknologiselskaper innenfor digitalisering og øvrige bedrifter som kan bidra til å styrke produktporteføljen vår, sier Holsten. 

Særlig bedrifter innen elektrifisering og automatisering er ABB interessert i.

– Hvilke mørke skyer ser dere i horisonten? 

– Slik det ser ut nå, er det ganske stabilt. Det verste som kan skje er mer proteksjonisme og dårligere bilateralt samspill, men jeg tror ikke det vil skje i stor skala, sier han.

abb
olje
industri
equinor
johan sverdrup
Nyheter
Industri