Brannsalg hos Ulltveit-Moe

Verdsettelsen av Jens Ulltveit-Moes Umoe er kuttet med tre milliarder til bare en halv milliard i en emisjon før jul.

NHO-konferansen 2020 Jens Ulltveit-Moe Foto: Iván Kverme

«Jens Ulltveit-Moe selger nå unna flere av restaurantselskapene sine for å holde hovedkreditor DNB fra livet», skriver Kapital i siste utgave (bak abonnement).

Bladet skriver at Umoe gjorde en emisjon på 300 millioner kroner rett før jul ved at gjeld til morselskapet Umoe Gruppen ble omgjort til egenkapital. Det ble gjort til en prising på bare 510 millioner, hvilket er tre milliarder lavere enn hva Ulltveit-Moe-systemet selv verdsatte Umoe til i en transaksjon mellom flere eierselskaper i desember 2017.

Det er også en halv milliard lavere enn hva Kapital verdsatte Umoe til så sent som i august i fjor.

Kapital spekulerer i artikkelen på at hovedbankforbindelsen DNB har presset gjennom emisjonen ettersom noen av lånene krever 25 prosent egenkapital, og at Umoe bare ville tålt et underskudd i 2019 på 525 millioner. Ulltveit-Moe har ikke besvart spørsmål om selskapet ville være i brudd med lånebetingelsene uten emisjonen.

Ulltveit-Moe solgte seg nylig helt ut av milliardsatsingen REC Silicon med et proveny på bare 85 millioner kroner. 

Konsernsjef Jarle Roth i Umoe Gruppen uttaler til Kapital at de har solgt det 50 prosent eide Rail Gourmet Togservice og at også Friday's er til salgs. På spørsmål om han kan avkrefte at også Burger King er til salgs, svarer Roth:

«Jeg har et ønske om at vi skal få den rette porteføljen for Umoe, og at vi skal forbedre lønnsomheten på de tingene vi satser på. Det er mitt fokus».