Norske Skog på vei inn i høymarginmarked

Norske Skog nærmer seg kartongproduksjon, hvor etterspørselen vokser og marginen er over 25 prosent.

NÆRMER SEG: – Det er aldri helt uproblematisk å gå inn i et nytt marked, men kartongmarkedet er ikke veldig komplekst og annerledes enn det vi allerede er i, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog. Foto: NTB Scanpix
Industri

– Vi tror det blir kartongproduksjon i Bruck eller i Goldbey i løpet av relativt kort tid. Trolig vil vi ta en investeringsbeslutning i løpet av et år, sa Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt da han la frem fjerdekvartalstall torsdag.

Norske Skog har hentet seg inn igjen etter konkursen rett før jul 2017, da en gjeld på over 9 milliarder kroner ble for tung å bære. I en opprivende restruktureringsprosess ble gjeld på tilsammen 7,6 milliarder kroner barbert bort. Etter noen år med brukbar inntjening, og noen salg, er selskapet i dag gjeldfritt.

I fjerde kvartal var imidlertid selskapet igjen tilbake til røde tall med et resultat før skatt på minus 175 millioner kroner. Ifølge selskapet skyldtes de røde tallene restruktureringskostnader i forbindelse med nedstengningen av Albury-fabrikken i Australia, nedskrivninger av Tasman-fabrikken i New Zealand og endringer i verdsettelsen av energikontrakter.

– Vi leverte et greit kvartal, men det er litt svakere utsikter for 2020, sier Ombudstvedt.

For hele 2019 leverte Norske Skog et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på litt over 1,9 milliarder kroner.

Gjennomført studier

Med utsikter til at avis- og magasinpapirmarkedet skal fortsette å svekke seg, har Norske Skog i lang tid forsøkt å finne nye ben å stå på. Selskapets mål er at 25 prosent av omsetningen i 2022 skal komme fra andre kilder enn papirproduksjon.

Som et ledd i denne omstillingen jobbes det nå «hele tiden» med å se på muligheten for å sette i gang kartongproduksjon, ifølge Norske Skog-sjefen.

 – Vi har gjennomført forstudier. Den formelle beslutningen ligger fortsatt et stykke frem i tid, men den blir stadig mer konkret, sier han.

Det er i første rekke fabrikkene i franske Goldbey og østerrikske Bruck som er blinket ut til å starte opp med kartongproduksjon på grunn av nærheten til det europeiske markedet.

– Antageligvis blir det ikke konvertering av en hel fabrikk, men en maskinkonvertering. Både i Bruck og på Goldbey har vi to maskiner. Enten blir det én maskin på ett sted eller én maskin på to steder. Det blir neppe to maskiner på ett sted, sier Ombudstvedt.

– God butikk

Mens markedet for avis- og magasinpapir faller jevnt og trutt, er det en årlig vekst på mellom 2 og 3 prosent i kartongmarkedet, først og fremst drevet av økt internetthandel.

En slik konvertering har vært god butikk for alle som har gjort det
Sven Ombudstvedt, Norske Skog

– Det brukes mye plast som forpakning. Og til tross for alt det negative man kan lese om plast, øker forbruket. Vår analyse legger imidlertid til grunn at papirdelen av totalforpakningen ihvertfall ikke blir mindre, sier Ombudstvedt.

I tillegg er marginene i kartongmarkedet langt høyere enn i publikasjonsmarkedet.

– Vi har som mål at EBITDA-marginen for vår kjernevirksomhet skal være over 10 prosent. I kartongmarkedet er marginen i dag på 25 prosent, men det er ikke lenge siden den var på 35 prosent, sier Ombudstvedt.

Historisk har en konvertering av en standard avispapirmaskin på 250.000 tonn kostet mellom 150 og 160 millioner euro, ifølge Ombudstvedt. Den nye kartongmaskinen vil da ende opp med en produksjonskapasitet på cirka 400.000 tonn.

– Kapitalkostnaden ved å konvertere en eksisterende maskin er mye lavere enn å bygge nytt. For å bygge helt nytt anlegg kreves det dessuten mange tillatelser som i dagens Europa tar veldig lang tid. Når vi først starter opp med å omgjøre en papirmaskin til en kartongmaskin, tar arbeidet mellom tre og seks måneder, sier Ombudstvedt, og legger til:

– En slik konvertering har vært god butikk for alle som har gjort det.

Norske Skog

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter3.3443.378
Driftsresultat−117412
Resultat før skatt−175336
Resultat etter skatt−158309
norske skog
sven ombudstvedt
avispapir
Nyheter
Industri
Børs