Tellemaskin, whiteboard med tusj og kortere møter. Slik fikk Kitron fart på effektiviteten

Tellemaskin for deler, whiteboard med tusj og 15 minutters daglige avdelingsmøter: Slik økte Kitron i Arendal produktiviteten da omsetningen raste.

FORSVARSTYNGDEPUNKT: – Offshore var veldig sterkt i Norge. Nå er Norge tyngdepunktet for forsvarssatsingen vår, sier Hans Petter Thomassen, direktør for Norges- og Nord-Amerika-virksomheten i Kitron (til høyre). Til venstre teknologidirektør Stian Haugen. Foto: Anders Horntvedt

ARENDAL: – Vi har jobbet knallhardt for å få mer effektive prosesser. I 2012 omsatte vi for 900 millioner kroner med 550 ansatte i den norske delen av Kitron. I 2019 var omsetningen godt over 800 millioner kroner, men da med 350 ansatte, sier Hans Petter Thomassen (54), direktør for Norges- og Nord-Amerika-virksomheten i Kitron.

Det er egentlig fotoforbud og besøkskontroll, men Finansavisen har likevel fått en omvisning bak kulissene i det anonyme industribygget i Kilsund, to mil nordøst for Arendal sentrum.

ANONYMT: Kongsberg Gruppen, Thales, Harris og Northrop Grumman er viktige kunder hos Kitron i Arendal. Foto: Anders Horntvedt

Selskapet er en stor underleverandør til norsk og vestlig forsvarsindustri, og forsvarsdelen er bare blitt viktigere for Kitron da festen i olje var over i 2014.

Halverte arealbruken

Etter oljekrisen var det nødvendig med en samling i bunn for å få opp lønnsomheten og produktiviteten i selskapet. Arbeidet med en helhetlig omstillingsplan startet i det store oljekriseåret 2014, da flere tusen arbeidsplasser i bransjen forsvant.

Ikke alle effektiviseringstiltak handler om høyteknologi
Hans Petter Thomassen, Kitron

I 2015 flyttet bedriften all tilvirkning fra leide lokaler et annet sted i Arendal til egne, nyrenoverte lokaler i Kilsund.

– Etter flyttingen har vi jobbet målrettet med effektivisering i form av omorganisering, målstyring av alle avdelinger samt implementering av tekniske løsninger som gir økt effektivitet, sier Thomassen.

Thomassen og teknologidirektør Stian Haugen (43) snakker varmt om lagerroboten fra Autostore og Element, som kom på plass i 2016.

Mens produksjonen med monteringsmaskiner og industriroboter går sin gang et annet sted i lokalet, jobber robotene med å hente frem komponenter til produksjon.

– Moderne lagringsteknologi satte oss i stand til å redusere arealbruken med 50 prosent. I tillegg har vi rundt 30 prosent færre ansatte i prosessene på lageret, sier Thomassen.

Samling på fabrikkgulvet

– Lagerteknologien er ett element. Men ikke alle effektiviseringstiltak handler om høyteknologi, sier Thomassen og stopper foran et whiteboard med tusjer og tabeller i forskjellige farger.

– Her har vi en 15 minutters gjennomgang av status i produksjonen én gang hver dag. Vi måler det som er relevant, og prøver å gjøre noe med det som ikke fungerer, sier han.

På tavlen er også et felt der ansatte kan skrive konkrete forbedringstiltak.

– Dette er forslagskassen vår. Den er ikke avansert, men den fungerer, sier han.

Rett ved tavlen står en tellemaskin for elektroniske komponenter.

Bare i Norge har Kitron 2.500 varelinjer ut. For å sette dem sammen trengs 25.000 ulike komponenter.

– Tidligere hadde vi to medarbeidere som bare talte opp komponenter. Det har vi ikke lenger. Denne teller komponenter mer nøyaktig, og i tillegg raskere, sier Thomassen.

Fra offshore til forsvar

Arendal er opprinnelsesstedet til konsernet, som nå har virksomhet i syv land. Kitron-aksjen har vært notert på Oslo Børs siden 1997, og gir i disse dager selskapet en markedsverdi på rundt 1,9 milliarder kroner.

I 2019 genererte dette anlegget rundt en fjerdedel av omsetningen.

– Offshore var veldig sterkt i Norge. Nå er Norge tyngdepunktet for forsvarssatsingen vår, sier Thomassen.

Forsvarsleveranser utgjør nå rundt 25 prosent av Kitron-konsernets omsetning, som var på over 3 milliarder kroner i fjor. Kongsberg Gruppen, Thales, Harris og Northrop Grumman er viktige kunder.

– På vei opp, uten tvil

Selskapets seneste oppkjøp og nyetablering har vært i Polen og USA.

På høyden i 2008 omsatte den norske avdelingen i Kitron for 1,4 milliarder kroner. I 2018 var omsetningen 660 millioner kroner, men i fjor økte den altså til godt over 800 millioner kroner.

Fra år til år er det den kraftigste økningen i den norske virksomheten på minst 10–15 år.

– Er Kitrons virksomhet i Norge på vei opp eller ned?

– Opp, uten tvil, og det bygger jeg på konjunkturutsiktene. De seneste årene har vi klart å skape en pen vekst, og vi har klart å vinne nye, konkurranseutsatte kontrakter.

– Det er vel lettere å vinne anbud når utenlandske selskaper er forpliktet til å kjøpe norsk som følge av gjenkjøpsavtaler?

– Den som lever i den troen at forsvarsindustrien ikke er konkurranseutsatt, er feilinformert. Det ligger i kortene at det skal være industrisamarbeid, men uten kompetanse og konkurransekraft vinner vi ingenting, svarer Haugen.

Haugen har base i Arendal, som han betegner som det teknologiske senteret i Kitron-konsernet.

Nøkkelen til vekst fremover ligger i et samarbeid med Universitetet i Agder, som de seneste årene har lansert og styrket studier innen robotikk, automasjon, industriell IT og robotteknologi.

De seneste tre årene har selskapet hatt rundt 20 studenter fra bachelor- og masternivå.

– Vi har årlig ansatt studenter fra disse gruppene, og vi får stort utbytte av samarbeidet med universitetet. Samarbeidet gjør at vi får tilgang på akademiske ressurser med høy kompetanse, sier Haugen.