Østerbø Maskin har Fjord Invest og Osland Havbruk på eiersiden. Nå vil de vokse gjennom oppkjøp

Risikokapitaleide Østerbø Maskin skal vokse til 200 millioner i omsetning, men bedriften starter ekspansjonen med en real nedtur.

VIL VOKSE GJENNOM OPPKJØP: – Vi ser potensial for verdiskaping langs kysten. På Østlandet er det hard nok konkurranse fra før, sier Steinar Holen, avtroppende daglig leder i Østerbø Maskin. Foto: Anders Horntvedt

BJORDAL, VESTLAND: – Vi har et mål om å omsette for 200 millioner kroner i 2023, både organisk og gjennom oppkjøp. Men jeg er den første til å si at det er en krevende ambisjon, sier Steinar Holen (51), daglig leder og medeier i Østerbø Maskin, som leverer blant annet strømaggregater og notvaskere.

Industribedriften holder til nesten i enden av en smal énfeltsvei ved Øystrebøvatnet, 13 mil nordøst for Bergen.

Sørsiden av Sognefjorden har ikke mange bedrifter som er eid av risikokapital, men største eier i Østerbø Maskin er investeringsfondet Fjord Invest.

Kapitalen i fondet kommer fra Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, BKK, Sogn og Fjordane Energi samt private investorer.

Det er ikke bare å kjøpe aggregater. Det er en hel vitenskap
Steinar Holen, Østerbø Maskin

Selskapet importerer aggregater og øvrige maskiner fra utlandet og gjør tilpasninger på selskapets verksteder på Østerbø og i Sløvåg.

– Det er ikke bare å kjøpe aggregater fra fabrikken og så ta dem i bruk. Bruken av aggregater må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det er en hel vitenskap med mange potensielle fallgruber, sier Holen.

Skiftet dataanlegg, mistet oversikten

Fjord Invest kom inn i Østerbø Maskin på lav prising i 2013. Samtidig kom det lokale lakseselskapet Osland Havbruk inn på eiersiden gjennom datterselskapet Osland Aktivum.

Da hadde Østerbø Maskin hatt fire år med tilsammen 5,6 millioner kroner i underskudd.

– Det var mer eller mindre en skandale. Vi skulle skifte dataanlegg, men mistet oversikten over kundene, og dermed også evnen til å fakturere. Resultatet var at selskapet måtte ut og få ny kapital. Østerbø Maskin var ikke konkurs, men måtte ha redusert kraftig hvis ikke nye eiere var kommet inn, sier Holen.

Selskapet fikk i 2014 inn 6 millioner kroner i ny egenkapital fra de to nye eierne.

Skal vokse i vest og i nord

– Ny kapital kombinert med at alle nøkkelansatte ble med videre ga oss muligheten til å satse på strømaggregater og havbruksprodukter, sier Holen.

VOKSER PÅ LAKS: Rundt halvparten av omsetningen i Østerbø Maskin er relatert til havbruk. Foto: Anders Horntvedt

I årene fra 2014 til 2018 økte Østerbø Maskins omsetning fra 43 til 83 millioner kroner.

Nå er planen at selskapet skal ut på et veritabelt aggregatraid. I fjor kjøpte Østerbø Maskin elektrikerbedriften Meland Elektro som del av en satsing på elektroinstallasjon.

– Først og fremst ser vi etter tilstøtende virksomheter i hovedsegmentene våre, nødstrøm og elektromekanisk utstyr, sier Holen.

Selskapet ser på oppkjøp både på Vestlandet og nordover. Østerbø Maskin skal omdannes til konsern, og oppkjøpene er tenkt finansiert med emisjoner.

– Vi ser potensial for verdiskaping langs kysten. På Østlandet er det hard nok konkurranse fra før, sier Holen.

Starter veksten med nedtur

Østerbø Maskin starter imidlertid ekspansjonen med en skikkelig nedtur. Omsetningen falt rundt 20 prosent i fjor, og lønnsomheten er den dårligste siden 2013.

Østerbø Maskin

(Mill. kr)2019 (prognose)2018
Driftsinntekter6783,1
Driftsresultat-3,3
Resultat før skatt-3,0
Årsresultat-2,3

Eiere: Fjord Invest (34,5 %), Erik Jarle Osland (34 %), Arne Olav Østerbø (15,6 %), Steinar Holen (8,7 %), andre (7,2 %).

– Vi brukte mye tid på å rigge oss for videre vekst, samtidig som konkurransen i markedet har hardnet til. Vi landet rett og slett ikke de store prosjektene, sier Holen.

Rundt halvparten av omsetningen er relatert til havbruk. Østerbø Maskin har hatt store leveranser av utstyr til kveiteoppdrettsselskapet Sogn Aqua.

TRER AV: – Jeg må understreke at omsetningsmålet er en knallhard plan, og så skal vi gjøre vårt ytterste for å lykkes, sier Steinar Holen, daglig leder i Østerbø Maskin. Foto: Anders Horntvedt

– Dere har dårlig tid hvis dere skal opp i 200 millioner kroner i omsetning i 2023?

– Ja, veksten må skje gjennom både egen omsetning og oppkjøp. Men jeg må understreke at omsetningsmålet er en knallhard plan, og så skal vi gjøre vårt ytterste for å lykkes, sier han.

Fra og med april går Holen over i en ny jobb som verkstedssjef. 

PÅTROPPENDE: Richard Cornell kommer fra Veltec. Foto: Østerbø Maskin

Da tar Richard Cornell over som ny sjef i Østerbø Maskin. Cornell er i dag regional manager i Veltec, som har base på Mongstad.