Nordic Mining tapte 40,9 millioner

KOM MED TALL: Ivar Fossum har lagt frem regnskaper for Nordic Mining for fjerde kvartal 2019. Foto: Anders Horntvedt

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Gruveselskapet Nordic Mining rapporterte et underskudd fra drift på 15,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ned fra 21,0 millioner i samme periode året før. Som følge av tap fra invsteringer på 25,1 millioner endte selskapet med et underskudd på 40,9 millioner.

Nordic Mining meldte i januar om resultatene fra mulighetsstudien på Engebø-prosjektet. Denne konkluderte med en netto nåverdi på 450 millioner dollar før skatt, tilsvarende en internrente på 21,9 prosent.

Prosjektet skal gi en årlig fri kontantstrøm på 70 millioner dollar de første 15 årene etter investeringer på 311 millioner dollar og utsatte investeringer på 25 millioner dollar.

Jobber med finansiering

Nordic Mining rapporterer at de i januar inngikk en avtale med et japansk handelshus knyttet til langsiktig finansiering av en stor del av Engebø-prosjektet. 

Selskapet inngikk også avtale med Northcott Capital om rådgivning når det gjelder lånefinansieringen av prosjektet. Denne prosessen er nå i gang, og Nordic Mining har dertil engasjert Clarksons Platou og SpareBank 1 Markets til å stå for byggefinansieringen.

Nordic Mining ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter--
Driftsresultat-15,7-21,0
Resultat før skatt-40,9-23,6
Resultat etter skatt-40,9-23,6