Nordic Mining starter pengejakten

Nordic Mining har begynt å snakke med banker om finansiering av gruveutbyggingen i Engebøfjellet. – Vi oppfatter dem som positive, sier konsernsjefen.

NÆRMER SEG: Nordic Mining vil starte utbyggingen av gruven på Engebøfjellet, cirka 20 mil nord for Bergen, i løpet av året. Foto: NTB Scanpix

– Den store oppgaven dette året er å få på plass en fornuftig og robust finansiering, sier konsernsjef Ivar S. Fossum i Nordic Mining til Finansavisen etter tirsdagens kvartalspresentasjon.

Nordic Mining fikk i 2006 rettighetene til rutilforekomstene i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, men det var først i 2015 at regjeringen ga grønt lys til å utvinne ressursene. Selskapet har også funnet store forekomster av mineralet granat i fjellet.

I slutten av januar kom selskapets endelige mulighetstudie for Engebøfjellet, og den viste at prosjektet er svært lønnsomt.

Ifølge selskapets beregninger må det investeres 311 millioner dollar, eller 2,9 milliarder kroner, for å komme igang med gruvedrift. Deretter vil driften levere en EBITDA-margin på hele 77 prosent.

«Det er store investeringer, men også et veldig høyt dekningsbidrag. Vi har to mineraler med veldig god pris som støtter hverandre», sa Fossum til Finansavisen da mulighetsstudien ble presentert.

Håper på eksportgarantier

Ifølge Nordic Mining-sjefen er det nå bare formaliteter som gjenstår før alle tillatelser er på plass. Derfor har arbeidet med å få på plass en finansiering startet for fullt.

SNAKKER MED BANKER: Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum regner med finansiering fra store, internasjonale banker. Foto: Anders Horntvedt

Hvis alt går etter planen, vil utbyggingen av gruven starte på tampen av dette året, mens produksjonen vil starte to år senere.

– Vi har allerede snakket med potensielle lånegivere, og nå går vi inn i en fase hvor de skal gjøre due diligence og vi skal forklare dem hvordan prosjektet henger sammen, sier Fossum.

– Dette blir på mange måter på samme måte som tradisjonell husbygging. Vi må først få lånetilsagn fra et knippe banker. I tillegg håper vi på ulike eksportgarantier, blant annet fra Norge, og kanskje fra land vi skal kjøpe mye utstyr fra. Deretter må vi få på plass egenkapitalen.

Det er nok først og fremst store, internasjonale banker som vil bidra med finansiering
Ivar S. Fossum, Nordic Mining

Ved årsskiftet hadde Nordic Mining cirka 30 millioner kroner stående i banken. Samme dag som den endelige mulighetsstudien ble lagt frem, ble det gjennomført en emisjon som fylte opp kassen med ytterligere 57 millioner kroner.

Selskapet er dermed fullfinansiert til utbyggingen starter opp.

Positive banker

I utgangspunktet ønsker Nordic Mining å finansiere utbyggingen av gruven med cirka 60 prosent fremmedkapital og 40 prosent egenkapital. Selskapet har engasjert Clarksons Platou Securities, SpareBank 1 Markets og Northcott Capital som rådgivere.

– Det er nok først og fremst store, internasjonale banker som vil bidra med finansiering, men vi skal ikke se bort fra at også noen norske banker vil delta i lånesyndikatet, sier Fossum.

– Banker er generelt mer positive til gruveprosjekter i Norge og Skandinavia enn i mange andre verdensdeler. I utgangspunktet oppfatter vi bankene som positive.

Om egenkapitalandelen på 40 prosent, sier han:

– Så lenge betingelsene for banklån er fornuftige, ønsker man generelt en høy låneandel. Men som et lite selskap, er vi ikke herre over dette. Derfor er vi nøye med å understreke at vi også ser på andre alternativer, som for eksempel obligasjonsmarkedet. De tilbakemeldinger vi imidlertid har fått, gjør at hovedsporet er prosjektfinansiering basert på banklån.

Nordic Mining

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter00
Driftsresultat−16−21
Resultat før skatt−41−24
Resultat etter skatt−41−24