Havyard i gjeldsforhandlinger

Havyard-verftet klarer ikke å tilfredsstille alle kreditorene og har søkt om gjeldsforhandlinger. Skipene som er under bygging, skal ikke bli berørt.

RETTEN TAR STYRINGEN: Havyard har søkt om gjeldsforhandlinger ved Sogn og Fjordane tingrett. Foto: HAVYARD

Havyard sliter med å få hjulene til å gå rundt på verftet sitt – det heleide datterselskapet Havyard Ship Technology.

Egenkapitalen er for lengst tapt, og det har vært jobbet med eiere og kreditorer om en langsiktig finansiell løsning.

Nå har styret i Havyard Ship Technology besluttet å søke om gjeldsforhandlinger. Begjæringen ble innlevert til Sogn og Fjordane tingrett tirsdag.

Dette skjer som en del av den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten, og begrunnes i at det forventede sluttoppgjøret fra pågående prosjekter «ikke ansees å være tilstrekkelig til å gjøre opp verftets forpliktelser overfor kreditorer fullt ut».

Det sendte Havyard-aksjen ned mer enn 20 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Har gjort forsøk

Etter hva Finansavisen erfarer, har det vært flere forsøk på frivillige løsninger med kreditorene i Havyard-verftet i Leirvik i Sogn uten at dette har ført frem.

Verftet har vært gjennom mange opp- og nedturer gjennom årene og hatt forskjellige eiere. Per Sævik og hans Havila-system kom inn som eiere da Kværner fikk økonomiske problemer i 1999 og Leirvik, som et av flere verft, ble solgt ut av konsernet. Det tidligere Løland Verft ble i 2000 solgt til Sæviks Havyard Group i Fosnavåg, og i 2011 endret verftet navn til Havyard Ship Technology.

Forrige gang det var akkordforhandlinger i et verft, var i 2015/2016, da skipsverftet Noryards på Laksevåg i Bergen forsøkte denne veien ut av et økonomisk uføre. I april 2016 ble det imidlertid åpnet konkurs i skipsverftet etter at eieren av morselskapet ikke ville bla opp mer penger for å finansiere en akkordløsning.

Berører ikke påbegynte skip

Skipsbyggingsprosjektene som er under utførelse ved Havyard Ship Technology (HST), vil bli videreført som planlagt og forventes ikke å bli påvirket av gjeldsforhandlingene, opplyser selskapet i en børsmelding.

I desember ble nemlig verftet enig med redere, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og involverte banker om å sikre ferdigstillelse og overlevering av skipene som er under utrustning.

Samtidig jobber Havyard-gruppen med å analysere virkningene som gjeldsforhandlingene i datterselskapet vil kunne få for øvrige selskaper konsernet.

«Det må imidlertid påregnes at både morselskap og søsterselskap til HST må bære tap – på lik linje med HSTs øvrige kreditorer – som følge av gjeldsforhandlingene som er innledet i HST», skriver Havyard i meldingen.

Satte bort skip

Havyard har gjort flere tiltak for å avhjelpe situasjonen.

I tillegg til å ha fått innvilget utsettelser på avdrags- og rentebetalinger, ble det i forrige uke klart at verftet setter bort ferdigstillelsen av et plattformsupplyskip (PSV) til Kleven.

«Forsinkelser på tidligere byggeprosjekter ved verftet i Leirvik har gitt ringvirkninger for gjennomføring av den gjenværende ordreboken og dermed et behov for å ta ned belastningen på anlegget i Leirvik», opplyste Havyard i en pressemelding.

Samme dag besluttet Havyard at selskapet ikke legger frem resultatene for fjerde kvartal på grunn av den finansielle situasjonen.