Tom ordrebok - varsler underskudd

DÅRLIGE UTSIKTER: Philly Shipyard har ingen ordrer for nye skip, og styret ved nestformann Kristian Røkke forventer underskudd i 2020 også hvis selskapet får nye ordrer. Foto: Matt Rourke / AP

Philly Shipyard, som er eiet 57,6 prosent av Aker-eide Aker Capital, leverte et underskudd på 19,3 millioner dollar i 2019 sammenlignet med underskudd på 44,1 millioner i 2018. Selskapet har ingen byggeoppdrag på nye skip, og varsler allerede nå at 2020 vil ende opp med underskudd uansett om selskapet mottar ordrer eller ikke.

Etter at Philly leverte sitt andre containerskip til Matson i mars 2019 har ikke selskapet hatt skipsbyggingsaktivitet. I stedet har selskapet drevet vedlikehold og reparasjoner av skip som er til dokking. Dette forventes å fortsette.

Philly Shipyard skriver i sin rapport for fjerde kvartal at de håper å få bygge såkalte National Security Multi-Mission Vessels til det amerikanske transportdepartementet. NSMV-programmet skal erstatte fem gamle skip, men prosessen er forsinket.

I tillegg håper Philly Shipyard på nye byggeoppdrag når det gjelder amerikansk-byggede skip.