Kongsberg Gruppens storkjøp leverer

Kongsberg Gruppens snuoperasjon i Commercial Marine går langt raskere enn ventet. Dermed knuste selskapet forventningene og ble belønnet med kraftig kursoppgang.

LEVERER: Konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø har fått fart på nykjøpte Commercial Marine, som ble overtatt i fjor vår. Foto: Adrian Nielsen

Da Kongsberg Gruppen i juli 2018 kunngjorde kjøpet av Commercial Marine (CM) fra Rolls-Royce for rundt 5 milliarder, dundret Kongsberg-aksjen ned nesten 7 prosent.

«Dette er et rent "turn around"-case som vi har tro på at vi kan få til», sa finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø til Finansavisen den gangen.

Selv om den formelle overtagelsen av CM skjedde først i april i fjor, viste selskapets fjerdekvartalsrapport at snuoperasjonen går langt raskere enn de fleste hadde ventet, inkludert konsernledelsen.

Etter at CM leverte et negativt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) gjennom hele 2018 og begynnelsen av 2019, endte EBITDA i fjerde kvartal på 209 millioner kroner, tilsvarende en margin på 6,9 prosent.

– Det er alltid en risiko for at prislappen er for høy ved slike store oppkjøp, samtidig som det er vanskelig å integrere to selskaper og kulturer. Det Kongsberg Gruppen har fått til så langt, er imponerende, og den store overraskelsen dette kvartalet, sier analytiker Sveinung Alvestad i Arctic Securities.

Stengt 15 kontorer

Snuoperasjonen i Commercial Marine, som ligger i forretningsområdet Kongsberg Maritime, var den viktigste grunnen til at Kongsberg Gruppen leverte en EBITDA på 851 millioner kroner, eller rundt 30 prosent høyere enn analytikernes estimater, ifølge Alvestad.

IMPONERT: Arctic-analytiker Sveinung Alvestad hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 183 kroner før onsdagens kvartalspresentasjon til Kongsberg Gruppen. Foto: Iván Kverme

– Kongsberg Maritime jobbet tidligere sammen med Commercial Marine i veldig mange prosjekter, så ledelsen visste tydeligvis godt hva selskapet var verdt da det ble kjøpt, og også hva som måtte gjøres, sier han.

På kvartalspresentasjon opplyste konsernsjef Geir Håøy at CM allerede har stengt ned 15 kontorer og kvittet seg med to overflødige fabrikker.

– I Kongsberg Gruppen hadde vi kapasitet til å ta inn et nytt selskap uten å ta med alle administrasjonskostnadene fra CM. I tillegg gikk det ni måneder fra vi signerte avtalen til vi tok over selskapet. Den tiden brukte vi godt, slik at vi raskt fikk god fart på det som måtte gjøres av kapasitetsjusteringer og samlokalisering, sier han.

To år før tiden

I forbindelse med oppkjøpet av CM hadde Kongsberg Gruppen beregnet at det var mulig å ta ut 500 millioner kroner i synergier innen utgangen av 2022.

Ved årsskiftet var 260 millioner kroner realisert, og nå fremskyndes det endelige målet med to år til utgangen av 2020.

– Vil dere klare å ta ut mer enn 500 millioner kroner i synergier?

– Vi kommer ikke til å øke ambisjonene i dette programmet, men vi har satt oss som mål at vi skal løfte marginen i Kongsberg Maritime til 11 prosent i 2022. Vi kommer derfor kontinuerlig til å jobbe med kostnadssiden for å nå dette marginmålet, sier Håøy.

Sterk vekst

Til tross for at 2019 var preget av handelshindringer, Brexit og avtagende aktivitet i verdensøkonomien, leverte Kongsberg Gruppen knallvekst i sine tre forretningsområder.

Vi kan ikke forvente at veksten i Kongsberg Maritime blir like sterk i 2020
Geir Håøy, Kongsberg Gruppen

I Kongsberg Maritime steg salgsinntektene i fjor med 18 prosent, mens veksten i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Kongsberg Digital (KD) var enda litt sterkere.

– Vi kan ikke forvente at veksten i Kongsberg Maritime blir like sterk i 2020 fordi det er lav kontrahering av nybygg. Ambisjonen i KDA og KD er at vi skal opprettholde den gode veksten. Vår sterke ordrereserve gjør at vi allerede har sikret at omsetningen i 2020 blir minst like sterk som i 2019, sier Håøy.

Ekstraordinært utbytte

Kongsberg Gruppen varslet i forrige uke om salget av Hydroid til amerikanske Huntington Ingalls Industries for 3,2 milliarder kroner. Det førte til at utbytteforventningene ble jekket opp. Og Kongsberg Gruppen innfridde.

I tillegg til et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje, vil selskapet betale ut et ekstraordinært utbytte på 10 kroner pr. aksje. Styret i Kongsberg Gruppen foreslår også et program for tilbakekjøp av egne aksjer på 500 millioner kroner.

Samlet vil dette tilbakeføre inntil 2,75 milliarder kroner til aksjonærene, tilsvarende 10,1 prosent av selskapets børsverdi før rapporten ble lagt frem.

Onsdag ettermiddag var Kongsberg-aksjen opp 11,4 prosent til 167,80 kroner.

Kongsberg Gruppen

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter8.1644.148
Driftsresultat554406
Resultat før skatt506391
Resultat etter skatt359344