Langt svakere fra Elkem

Svake markeder tynget Elkem i fjerde kvartal. Driftsresultatet stupte fra 527 til 76 millioner kroner.

NY LEDER: Michael Koenig holder torsdag sin første kvartalspresentasjon som konsernsjef for Elkem. Foto: Ivàn Kverme

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Elkems resultat for fjerde kvartal ble hemmet av svake markeder. Driftsresultatet ble svekket til 76 millioner kroner, ned fra 527 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Omsetningen falt til 5,4 milliarder kroner, ned fra 6 milliarder i samme periode i 2018. Styret i Elkem forslår et utbytte på 0,60 kroner for 2019.

– Markedsprisene for silikoner i Kina var for det meste stabile i fjerde kvartal, men tok seg opp mot slutten av året, hovedsakelig på grunn lageroppbygging blant nedstrømsprodusentene i forkant av kinesisk nyttår. Prisene på silisium og ferrosilisium har løftet seg fra historisk lave nivåer, etter at betydelige produksjonskutt har begynt å få effekt i markedet, sier Elkem-sjef Michael Koenig i en kommentar.

Elkem

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter5.4066.001
Driftsresultat76527
Resultat før skatt2474
Resultat etter skatt28381

Engangseffekter

I tillegg til svake markedsforhold, ble resultatet for fjerde kvartal negativt påvirket av driftsmessige forhold. Som tidligere annonsert ga den pålagte produksjonsstansen med påfølgende oppstart etter nasjonaldagen i Kina ekstrakostnader på cirka 60 millioner kroner. 

Driftsrelaterte utfordringer i Foundry Products-divisjonen påvirket resultatet negativt med rundt 60 millioner kroner.

Den realiserte effekten av forbedringsprogrammet var 596 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, som oversteg målet på 500 millioner kroner. Effektene har imidlertid blitt motvirket av ytterligere forverring i markedet i løpet av 2019.

Oppkjøp

Rett før årsskiftet kunngjorde Elkem kjøp av Polysil, som er en er en ledende kinesisk produsent av silikonprodukter med sterke posisjoner innen babyprodukter og silikoner til matvareindustrien, samt silikonprodukter for elektronikk og medisinsk utstyr.

– Oppkjøpet av Polysil vil styrke Elkems posisjon i utvalgte spesialiserte silikonsegmenter i Kina. Elkems og Polysils komplementære produkt- og markedsposisjoner gir en solid plattform for videre spesialisering og vekst både i Kina og globalt, sier Koenig.

Ved utgangen av kvartalet var egenkapitalen bokført til 12,9 milliarder kroner, mens den netto rentebærende gjelden var på 5,7 milliarder kroner. Det gir en gearing-ratio på 2,2 ganger EBITDA.

Blandede utsikter

Utsiktene for første kvartal er blandede. Markedsprisene løftet seg fra historisk lave nivåer i fjerde kvartal.

– Prisutviklingen tenderer fortsatt oppover for silisium og beskjedent opp for ferrosilisium. Prisene på silikoner forventes å holde seg stabile, sier Koenig.

Ifølge Elkem vil første kvartal bli påvirket av kinesisk nyttår og lavere aktivitet på grunn av coronaviruset. Silikonmarkedet er blandet med stabile priser for spesialprodukter, men prisene på kjerneprodukter er fremdeles lave. Den forventede etterspørselsøkningen etter kinesisk nyttår kan bli forsinket på grunn av coronaviruset.

– Etterspørselen etter silisium ser ut til å ha normalisert seg og effekten av lagernedbygging har flatet ut. Markedet for ferrosilisium og støperilegeringer er fortsatt hemmet av svak aktivitet i stål- og bilbransjen. Etterspørselsutsiktene for karbonprodukter forventes å være i tråd med foregående kvartaler, sier konsernsjefen.

Elkem 

Norsk industrikonsern som produserer silisium og leverer silisiumbaserte materialer.

Har hovedkontor i Oslo, med salg- og produksjonssteder verden over.

Største aksjonær er kinesiske Bluestar Elkem.