Endúr-datter begjærer oppbud

Endúr-datter må nå stenge dørene. Det betyr at minst 90 personer mister jobben.

STENGER DØRENE: Endúr-sjef og styreleder i Endúr Energy Solutions, Hans Petter Eikeland, har sammen med resten av styret konkludert at det ikke lenger foreligger grunnlag for fortsatt drift i Endúr Energy Solutions. Foto: Ivan Kverme

Styret i Endúr-datter, Endúr Energy Solutions, konkluderer med at det nå ikke foreligger grunnlag for fortsatt drift og vedtok torsdag kveld å begjære oppbud i selskapet, opplyses det i en børsmelding. 

En begjæring om dette vil nå bli levert Stavanger Tingrett.

Datterselskaper

Endúr Energy Solutions har i dag 41 ansatte. Det har også to datterselskaper; Endúr PMAE og Endúr Industrier. 

Førstnevnte vil ifølge meldingen også bli gjært konkurs, da driften er direkte relatert til personellutleie til morselskapet. Dette selskapet har cirka 50 ansatte.

Når det gjelder Endur Industrier vil det være opp til bostyret å ta stilling til videre fremtid.

Svekkede resultater

Ifølge meldingen har styret, sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet, i en tid arbeidet med alternative strukturelle og finansielle løsninger som kunne gi en positiv drift i selskapet, uten å lykkes.

«En vesentlig svekking av driftsresultatene gjennom 4. kvartal har vanskeliggjort dette arbeidet. Ny selskapsledelse som ble hentet inn november 2019 vurderer i tillegg verdien av selskapets ordrereserver til å være vesentlig lavere enn estimert av tidligere ledelse», heter det.

For 2019 indikerer foreløpige tall et underskudd på 20 millioner kroner, av en omsetning på 116 millioner. I fjerde kvartal er underskuddet estimert til 15 millioner kroner.

Ingen nye oppdrag

Endúr Energy Solutions kom inn i Endúr-konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. 

– Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift, sier styreleder i Endúr Energy Solutions og konsernsjef i morselskapet, Hans Petter Eikeland, i en kommentar.

Han påpeker at selskapet gjennom dette året heller ikke har lykkes med å hente inn nye oppdrag av betydning fra verken on- eller offshoremarkedet.

– I sum så har dette påført selskapet en belastning som ikke lenger forsvarer grunnlaget for fortsatt drift, sier Eikeland.