KPMG-revisor hudfletter Dominos Pizza etter blodrøde tall

I 2018 tapte pizzakjeden Dominos 71 millioner kroner i Norge. Revisor mener selskapet burde ha gjort nedskrivninger på 149 millioner kroner, noe som ville ha gitt et underskudd på 220 millioner kroner.

TAPSSLUK: Siden oppstart har Dominos Pizza tapt 205 millioner kroner på driften i Norge. Revisjonsselskapet KPMG mener imidlertid at tapene burde vært større. Foto: Lucy Nicholson
Industri

Pizzakjeden Dominos åpnet dørene i Norge i 2014 og kjøpte senere opp konkurrenten Dolly Dimple's. I fjor høst ble det kjent at britisk-registrerte Domino's Pizza Group trekker seg ut av det norske markedet og aksjene ble overtatt av Pizza Holding med Eirik Bergh i spissen.

Torsdag leverte Dominos Pizza Norway regnskapstall for 2018, mer enn et halvt år på overtid. Der kommer det naturlig frem hvorfor de internasjonale eierne ville trekke seg ut Norge, siden det viser seg at tapene er enorme.

I 2018 omsatte pizzakjeden for 163 millioner kroner og tapte over 76 millioner kroner på driften. 

Årsresultatet kom inn på minus 71 millioner kroner og ved årsskiftet var egenkapitalen bokført til minus 53 millioner kroner. Siden oppstarten i 2014 har den internasjonale pizzakjeden tapt 205 millioner kroner på driften. Det var Dagens Næringsliv som omtalte tallene først.

Revisor-slakt

Det er ikke ofte revisorer kommer med bemerkninger i revisjonsberetningen, men denne gangen gjør KPMG-revisor Kai Holhjem definitivt unntak.

Han mener at Dominos Pizza burde ha gjort nedskrivninger på 149 millioner kroner på aksjer i Dolly Dimple's og tre forskjellige lån. Det ville ha gitt et underskudd på 220 millioner kroner, istedenfor et tap på 71 millioner kroner.

Men det stopper ikke der. Revisoren stiller seg også svært kritisk til bokføringen og rutinene i Dominos Pizza.

«Selskapet har ikke klart å ha orden i den daglige bokføringen for å sikre at de finansielle rapportene er oppdaterte og riktige. Dette har ført til betydelige feil og mangler i årsregnskapsprosessen, og påvirket håndteringen av regnskapsfrister», skriver Holhjem i revisjonsberetningen.

Gjelden øker

I dag har Domino's Pizza til sammen 47 restauranter og i årsberetningen skriver styret at merkevaren fortsatt er relativt ukjent. 

Ifølge årsberetningen omsatte selskapet for 366 millioner kroner i 2019 og det ble åpnet fem nye restauranter. 

«Markedet fortsetter å være utfordrende og effekten av å øke størrelsen på pizzaene og ha konkurransedyktige priser har ikke vært så suksessfylt som vi håpet», skriver styret.

Selskapet har heller ikke lykkes med å kutte kostnader for å motvirke lavere bruttomarginer. 

Ved utgangen av 2018 hadde Dominos Pizza gjeld på 254 millioner kroner, og ved årsskiftet i år var gjelden økt til 360 millioner kroner.

«Utsiktene for 2020 ser fortsatt krevende ut og vi forventer at nettogjelden vil øke gjennom 2020, riktignok litt mindre enn året før», heter det.

domino's
Nyheter
Industri