Rammet av kostnadsøkning

LA FREM TALL: Styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Goodtech har lagt frem regnskaper for fjerde kvartal 2019. Foto: Ivan Kverme

Goodtech rapporterer om svakere driftsresultat før avskrivninger i fjerde kvartal 2019. Dette skyldes kostnadsøkning ved teknologiutvikling i enkeltprosjekter samt lavere aktivitet i enkelte regioner i Norge.

Også selskapets nye selskap på Åland påvirker inntjeningen negativt, ettersom dette er i oppbyggingsfasen.

For fjerde kvartal 2019 rapporterte Goodtech om et resultat før skatt på minus 9,4 millioner, sammenlignet med minus 7,3 millioner i samme periode året før. Åresresultatet endte på minus 1,7 millioner.

Mer minus fra Åland

Inntektene økte med 11 millioner kroner i fjerde kvartal til 118,0 millioner, mens inntektene for året under ett økte med 6 millioner til 449,5 millioner. Driftsresultatet før avskrivninger gikk fra pluss 3 millioner til minus 1,8 millioner i kvartalet, men opp fra 18,7 til 23,4 millioner for året under ett.

Goodtech skriver i sin kvartalsrapport virksomheten på Åland fortsatt vil påvirke resultatene negativt på kort sikt. 

Goodtech

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter118,0106,7
Driftsresultat-7,9-8,4
Resultat før skatt-9,4-7,3
Resultat etter skatt-9,5-8,7