Røde tall fra AqualisBraemar

Foto: Aqualis

AqualisBraemar doblet inntektene i 4. kvartal til 18,8 millioner dollar. Bedringen var ifølge rapporten primært drevet av offshoreaktivitet i Midt-Østen og Amerika.

Driftsresultatet ble imidlertid halvert fra 0,9 til 0,4 millioner dollar.

Selskapet satt igjen med et underskudd på 1,0 million dollar før skatt, ned fra pluss 1,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

AqualisBraemar

(Mill. dollar)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter18,89,8
Driftsresultat0,40,9
Resultat før skatt-1,01,1
Resultat etter skatt-1,50,8