Kongsberg Automotive krasjet på børsen

Salget bråstoppet for Kongsberg Automotive mot slutten av fjoråret og i første kvartal slår coronaviruset til. Resultatet ble et kraftig kursfall.

PÅVIRKES AV VIRUS: Konsernsjef Henning E. Jensen i Kongsberg Automotive tror coronaviruset vil redusere omsetningen i første kvartal med mellom 5 og 8 millioner euro. Foto: Eivind Yggeseth

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive (KOA) opplevde business as usual i oktober, før bunnen falt ut av markedet i november og desember. Det førte til et omsetningfall på 2,6 prosent til 281 millioner euro i fjorårets siste kvartal. 

– Jeg kan egentlig bare spekulere i hva som skjedde på tampen av fjoråret, sier konsernsjef Henning E. Jensen i KOA.

Han viser til at de endelige produksjonstallene for bilindustrien ennå ikke er offentlige, og at det derfor er vanskelig å ha full oversikt over hva som skjedde. 

– Men min mistanke er at bilprodusentene har tømt lagrene som følge av utsikter til dårligere tider. Det samme har vi sett i tidligere nedturer. 

– Jeg har også snakket med andre bildelprodusenter, og de har opplevd akkurat det samme, legger Jensen til.

Ålreit start

Bråbremsen i fjorårets to siste måneder førte også til at selskapets justerte driftsresultat falt til 15,1 millioner euro i kvartalet, fra 20,7 millioner året før. Men selv om Jensen omtaler lagerjusteringen som en engangseffekt, spår han at omsetningen i første kvartal vil bli enda litt lavere enn i fjerde kvartal, og 10–15 prosent svakere enn i samme kvartal 2019.

Januar var for vår del ålreit, men ikke noe mer enn det
Henning E. Jensen, konsernsjef

– Første kvartal i fjor var det siste kvartalet med høy omsetning i dette markedet. I både andre, tredje og fjerde kvartal har pilene pekt nedover, og det er lite som tyder på at dette vil endre seg i dette kvartalet, sier Jensen, om hvorfor de ikke klarere å matche starten på fjoråret.

I tillegg kommer effekten av coronaviruset.

– Januar var for vår del ålreit, men ikke noe mer enn det. I  februar har vi frem til i dag sett en liten reduksjon i Kina, men ingen voldsomme utslag. Hvis det ikke skjer noe ytterligere med viruset, eller med verdikjedene andre steder i verden, vil viruset gi oss en omsetningsnedgang på mellom 5 og 8 millioner euro i kvartalet, sier Jensen.

Handelskrigen trekker ned

Ifølge KOA-sjefen  er det flere grunner til at markedet svekket seg gjennom fjoråret. Som forventet falt lastebilsalget i USA i mye, og noe mer overraskende skjedde det samme i Europa. Svekkelsen i personbilmarkedet tilskriver han det som skjer i Kina.

– Det kinesiske markedet har svekket seg, og det henger sammen med handelskonflikten mellom USA og Kina. De som er rike i Kina tjener stort sett pengene sine på eksport. Når eksportens svekkes som følge av handelskrigen, blir disse personene mer forsiktige, og det rammer blant annet bilsalget, sier han.

– Handelskriger øker dessuten kostnadene. Det betyr igjen at ting blir dyrere, og da går etterspørselen ned. Så enkelt er det.

Dårlig håndverk

Det svake kvartalet til KOA førte til at aksjen åpnet rett ned. Torsdag ettermiddag var kursfallet på 13,9 prosent til 4,06 kroner. Dermed er aksjen ned 65 prosent siden toppen på nesten 12 kroner for litt over to år siden.

Men alt er likevel ikke svarte natta for bildelprodusenten. Book-to-bill har gjennomgående ligget godt over 1 de seneste tre årene, og i fjerde kvartal var den på 1,32.

– Gitt alle kontraktene vi vinner, er det åpenbart at vi kommer til å ta markedsandeler fremover, sier Jensen.

I tillegg har selskapet store ambisjoner om å bedre kontantstrømmen fra minus 44 millioner euro i fjor til pluss 15 millioner i år. Fjorårets svake kontantstrøm forklarer Jensen med at selskapet så for seg 100 millioner euro høyere omsetning i fjor.

– Da hadde den operative kontantstrømmen vært mellom 35 og 40 millioner euro høyere.  Samtidig er arbeidskapitalen 10 millioner euro dårligere enn vi forutså, og det er vår skyld. Det er rett og slett dårlig håndverk fra vår side, sier Jensen.

Kongsberg Automotive

(Mill. euro)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter280,8288,3
Driftsresultat11,017,9
Resultat før skatt5,612,1
Resultat etter skatt5,77,7