Ingen børsjubel for høyere aluminiumspris

Selv om aluminiumsprisen i norske kroner er betydelig opp i år, er Hydro-aksjen ned 32 prosent. – Historisk billig, sier en analytiker.

GÅR SOM NORMALT: Hydros produksjon har så langt blitt lite påvirket av coronaepidemien. Her konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Foto: Iván Kverme

Hydro er ett av mange selskaper som i disse coronatider har fått juling på børsen. Men aluminiumsselskapet kan i det minste glede seg over at det får god drahjelp av en rekordsvak krone. 

Den ekstreme kronesvekkelsen i år har nemlig medført at aluminiumsprisen i norske kroner nå er langt høyere enn ved inngangen til 2020.

Ved årsskiftet var prisen på et tonn aluminium på London Metal Exchange (LME) 1.810 dollar. Den gangen sto dollaren i 8,77 kroner, noe som ga en aluminiumspris på 15.874 kroner.

I dag ligger aluminiumsprisen på rundt 1.680 dollar, tilsvarende en prisnedgang på 7,2 prosent. Etter en ny kronesvekkelse tirsdag koster en dollar 10,30 kroner, noe som gjør at aluminiumsprisen i lokal valuta ligger godt over 17.000 kroner.

Til tross for en brukbar prisoppgangen på lettemetallet i norske kroner, er imidlertid Hydro-aksjen ned 32 prosent hittil i år.

– Mandag ble Hydro-aksjen priset til en pris/bok på 0,5. Etter at Hydro ble et rent aluminiumsselskap i 2007, er ikke aksjen blitt priset så lavt, sier analytiker Morten Norman i Carnegie.

Ekstremt negative forventninger

Ifølge Normann har det historisk vært en nær sammenheng mellom Hydros pris/bok og aluminiumsprisen. Denne samvariasjonen forsvant imidlertid i 2018, da flommen i Brasil rammet selskapet bauksitt- og aluminaproduksjon.

HISTORISK BUNN: – Det er ekstremt negative forventninger, sier Carnegie-analytiker Morten Normann. Foto: Iván Kverme

Den seneste tiden har coronavirusets herjinger forsterket denne dekoblingen.

– For et par år siden, da aluminiumsprisen også lå på rundt 17.000 kroner, var Hydros pris/bok på 1,1, sier Normann, og legger til:

– Aluminiumsprisen i norske kroner ligger nå cirka 15 prosent laverer enn toppen det seneste tiåret. Til sammenligning har pris/bok gått fra 1,5 til 0,5. Det viser at det er ekstremt negative forventninger der ute.

En forklaring på at forholdet mellom pris og bok har endret seg såpass mye, kan skyldes at de bokførte verdiene er overvurdert. Men Carnegie-analytikeren tror ikke Hydro vil foreta noen store nedskrivninger den nærmeste tiden:

– Selv da det sto på som verst for Hydro i Brasil, kom det ingen nedskrivninger der. Hydro ligger godt an på kostnadskurven i primæraluminium, og kutter litt på de dårlige stedene innen Extruded Solution og bygger seg opp på de bra stedene. Det kan komme noen nedskrivninger innen valsede produkter, men ikke nok til at det endrer mye på pris/bok.

Størst mulig fart

Hydro er en av Norges største arbeidsgivere med 35.000 ansatte fordelt på virksomheter i rundt 40 land. Så langt i denne virusepidemien er imidlertid selskapets produksjon bare mindre berørt, hevder informasjonsdirektør Halvor Molland:

– Vi har hatt to fabrikker i Kina som har vært stengt ned, men som nå er tilbake i tilnærmet full drift. I Nord-Italia har vi dessuten to pressverk som har vært drevet med relativt små forstyrrelser, men med noe lavere bemanning. Så langt har vi både produsert og solgt produkter omtrent som vanlig, sier han.

Molland understreker imidlertid at situasjonen kan endre seg på kort varsel, blant annet gjennom tiltak forskjellige land gjør for å beskytte sine grenser. Det kan igjen påvirke vareflyten.

– Det store spørsmålet nå er hvordan viruset utvikler seg fra dag til dag, og hvordan det vil ramme våre kunder og andre forhold som kan påvirke vår produksjon, sier han. 

SAMFUNNSANSVAR: – Som et stort selskap har Hydro et samfunnsansvar for å holde hjulene igang, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro. Foto: Eivind Yggeseth

Allerede i forrige uke ble de fleste ansatte ved hovedkontoret på Vækerø bedt om å jobbe hjemme. I dag er det bare et par håndfuller, som har behov for å være på kontoret, igjen, ifølge informasjonsdirektøren.

– Vi forbereder oss på ulike scenarioer. Som et stort selskap har Hydro et samfunnsansvar for å forsøke å holde hjulene i gang, og vi har også enkelte samfunnskritiske oppgaver. Vi støtter opp under de tiltakene både den norske regjeringen og regjeringene i de landene vi er til stede i innfører. Den balansegangen er krevende, og en utfordring for alle selskaper. Målet er å ha størst mulig styringsfart når vi går ut av denne krisen, sier Molland.