Arcus utsetter generalforsamling og utbyttevedtak

Vin- og brennevinskonsernet viser til situasjonen i samfunnet, med utbruddet av coronaviruset og usikkerheten som følger.

UTSETTER: Arcus, her ved konsernsjef Kenneth Hamnes. Foto: Ivan Kverme

Arcus har utsatt selskapets ordinære generalforsamling til et senere tidspunkt. Aksjonærsamlingen skulle opprinnelig vært avholdt 21 .april.

Vin- og brennevinsselskapet viser usikkerheten som rår i samfunnet nå, med utbruddet av coronaviruset.

Styret i Arcus har tidligere foreslått et utbytte for 2019 på nivå med hva selskapet utbetalte for et år siden. Nå mener styret, med dagens omstendigheter, at en ansvarlig handling vil være å avvente videre utvikling før et utbytteforslag settes og en generalforsamling avholdes.

13. februar meldte Arcus at selskapets styre foreslo et utbytte på 1,66 kroner pr. aksje.