Moody's nedgraderer Hydro

Moody's nedgraderer Hydros gjeld.

Moody's Investors Service nedgraderte mandag Norsk Hydro og senior usikrede obligasjonslån fra Baa2 til Baa3. Utsiktene forblir negative over hele linjen, femgår det av en melding fra Moody's.

Nedgraderingen reflekterer den nylige forverringen i Hydros underliggende økonomiske resultater på grunn av betydelig prispress på aluminium, heter det videre.

Det vises også til at Hydros nedstrømsaktiviteter rammes av oppbremsingen i transport- og bilmarkedene over hele verden og kraftig fall i etterspørselen fra bygg- og anleggssektoren i Vest-Europa og USA.