Kutter ikke i papirpengene

– Norske Skog er en utbytteaksje, og vi har ingen planer om å redusere utbyttet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

STÅR PÅ SITT: Da Norske Skog la frem årstall tidlig i februar, ble det også foreslått et utbytte på 6,25 kroner. Det ønsker konsernsjef Sven Ombudstvedt å opprettholde. Foto: NTB Scanpix

De seneste dagene har en rekke selskaper på Oslo Børs varslet utbyttekutt. Mandag morgen sendte Norske Skog ut sin årsrapport og en oppdatering på hvordan coronaviruset påvirker virksomheten.

Men det sto ingenting om det varslede utbyttet på 6,25 kroner som styret foreslo 6. februar, lenge før virusets inntog i norsk økonomi.

– Har dere ingen planer om å redusere utbyttet?

– Nei, vi har ikke det, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Han viser til at papirkonsernet vil sende ut innkallelse til den kommende generalforsamlingen torsdag denne uken. Styret har derfor fortsatt noen dager på seg til å justere utbytteforslaget, hvis det ønsker. Dessuten er det generalforsamlingen etter påske som i siste instans skal vedta hvor mye aksjonærene skal få av fjorårsresultatet.

– Vi har solgt inn dette selskapet som en utbytteaksje, og vi vil derfor strekke oss et stykke for å opprettholde det utbyttet vi har guidet, sier Ombudstvedt.

Mandag ettermiddag ble Norske Skog-aksjen handlet til 31 kroner. Det er syv kroner lavere enn da selskapet gikk på børs igjen i oktober i fjor. Med dagens kurs gir det foreslåtte utbyttet en direkteavkastning på over 20 prosent.

Forretningsmessig vurdering

Norske Skog hadde i 2019 samlede inntekter på 12,6 milliarder kroner og satt igjen med et resultat etter skatt på litt over 2 milliarder kroner. Kontantstrømmen fra driften var på 602 millioner kroner i fjor.

Vi er ikke i samme situasjon som en del andre selskaper som har vedtatt utbyttereduksjon
Sven Ombudstvedt, Norske Skog

Utbyttet på 6,25 kroner pr. aksje betyr at aksjonærene får 515 millioner kroner på deling.

– Vi er ikke i samme situasjon som en del andre selskaper som har vedtatt utbyttereduksjon, sier Norske Skog-sjefen, og utdyper:

– For oss er det en ren forretningsmessig vurdering, og ikke en politisk vurdering. Vi hverken har statlig eierskap eller er i en situasjon hvor vi ser for oss at vi vil dra nytte av noen av statens krisetiltak.

For en uke siden varslet regjeringen en krisepakke på 100 milliarder kroner, og flere pakker for å redde næringer som ligger nede med brukket rygg, vil trolig komme de nærmeste dagene.

Én maskin stengt ned

Selv om Norske Skog fortsetter som planlagt med å betale ut sitt første utbytte siden 2006, er også de rammet av coronaviruset. Én arbeider ved fabrikken i franske Golbey er påvist med smitte, noe som har ført til at én av to maskiner der er stengt ned.

– Det er en personalproblematikk som gjør at vi må stenge ned den maskinen. Etter at én av våre ansatte ble smittet måtte alle i hans lag ut i karantene. Da hadde vi ikke nok ansatte til å kjøre den maskinen. Det er synd, men slik er det bare, sier Ombudstvedt.

Planen er at denne maskinen skal startes opp igjen om to uker.

– Etterspørselen etter våre produkter er foreløpig ikke så mye påvirket av coronaviruset, men vi tror jo at også vi etter hvert vil få en nedgang i etterspørselen.

7,6 mill. i bonus

Ifølge konsernsjefen er det litt større bekymring for råvaretilgangen. Det merkes først og fremst i Frankrike, hvor tilgangen på returpapir er redusert fordi flere sorteringsanlegg er stengt ned. I Norge er det dessuten lite tilgjengelig flis.

– Det er en del sagbruk i Norge som har problemer med å få nok tømmer. Om det skyldes coronaviruset eller en bløt vår er imidlertid vanskelig å si. Det var lite frost i vinter og vanskelig å få ut tømmer også før coronaviruset kom, sier han.

Ifølge årsrapporten har Ombudstvedt en fastlønn på 4,75 millioner kroner. I 2019 fikk han utbetalt tilsammen 10,4 millioner kroner, hvorav 7,6 millioner kroner var bonus for den vellykkede børsnoteringen i fjor høst.