Industrifall i Japan

PMI-indeksen faller. 

RØDE TALL: Industriindeksen faller i Japan.  Foto: Eugene Hoshiko

Foreløpige industritall fra Japan viser at indeksen, som måler veksten og omløpet i industrien, falt med 1,2 poeng poeng i mars. 

PMI-tallet for industrien gikk ned fra 44,8 forrige måned til 47,6 i mars.

PMI for tjenestesektoren ble redusert fra 46,7 til 32,7. Samtidig ble den sammensatte indeksen redusert fra 47,0 til 35,8. 

En indeks med tall over 50 indikerer økende aktivitet i økonomien.