Yara holder coronaviruset på avstand

Kampen mot coronaviruset trappes opp globalt, og stadig flere næringer blir rammet. – Det ser ut til at gjødselmarkedene har fungert ganske normalt i første kvartal, sier Yara-sjefen.

KREVENDE TIDER: – Våre ansatte jobber hardt for å holde produksjonen oppe, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether. Selv om usikkerheten er stor, er gjødselgigantens produksjon tilnærmet normal. Foto: NTB Scanpix

– Jeg har ikke opplevd noe som er i nærheten av dette tidligere. Jeg trodde vel at finanskrisen ville bli det mest utfordrende i min karriere, men dette er noe helt annet. Det er i første omgang en helsekrise som igjen har ført til en finanskrise, og da blir utfordringen annerledes, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Gjødselprodusenten har 17.000 ansatte i 60 land over hele verden. Fra coronavirusets spede start i Kina før jul har det utviklet seg til å bli en pandemi som rammer stadig flere land og selskaper.

Denne uken tok Yara-sjefen seg noen minutter fri fra å koordinere selskapets mange tiltak, for å ta en liten prat med Finansavisen.

– Vår første prioritet er nå å passe på sikkerheten til våre ansatte, kontraktører, kunder og samfunnene vi opererer i. Deretter er vi som et ansvarlig selskap opptatt av å jobbe etter de retningslinjer myndighetene i de forskjellige landene gir oss. Dernest er det viktig å holde driften i gang, slik at vi kan levere gjødsel inn til matforsyningen.

Ikke vesentlig påvirket

For å illustrere hvor viktig det er å holde gjødselleveransene til bøndene gående, viser Holsether til en britisk studie gjennomført av Rothamsted Research.

Den viser at kornavlingene blir redusert med 40 prosent det første året, hvis åkrene ikke blir tilført nitrogengjødsel på ett år. Og nå er Europa inne i starten på sin gjødselsesong.

– Nesten halvparten av verdens matvareproduksjon kommer som et resultat av gjødsel. Det viser hvor viktig det er å opprettholde forsyningen av våre produkter, sier han.

– Det er krevende, men det har vært avgjørende at myndighetene i Norge og andre land tar situasjonen på alvor og ser betydningen av å sikre hele verdikjeden for mat. Det har gitt oss rammebetingelser slik at vi kan fortsette virksomheten.

– Det er innført mange tiltak, og de rammer oss på forskjellig vis. Men vår underliggende drift er ikke vesentlig påvirket av situasjonen, sier Holsether.

Hindrer smittespredning

Yara har salgsvirksomhet i Kina som tidlig ble påvirket. Selskapet har også to fabrikker nord i Italia. Begge ligger imidlertid et stykke øst for de hardest rammede regionene.

– Vi har klart å drive videre med full drift i våre italienske fabrikker. Hva som vil skje fremover, avhenger av hvordan virussituasjonen utvikler seg, sier Holsether.

– Vi gjør alt vi kan for å beskytte våre ansatte på fabrikkene og hindre smittespredning. Men hvis vi skulle få driftsstans og trenge ekspertise utenfra, vil det nok ta noe lengre tid å få fabrikkene opp igjen.

Når vi tar imot leveranser til de italienske fabrikkene, gjør vi det med fullt smittevernsutstyr
Svein Tore Holsether, Yara

Han forteller at det i begge fabrikkene jobbes på en forsvarlig måte med å opprettholde driften med en minimumsbemanning. Samtidig gjøres alt for å hindre spredning av smitten.

– Når vi tar imot leveranser til de italienske fabrikkene, gjør vi det med fullt smittevernsutstyr. Vi gjør alt for å hindre at smitten skal bli introdusert til våre fabrikker.

Ganske normalt

– Hvordan går gjødselsalget i Europa?

– Vi er nå inne i den viktigste delen av sesongen, og vi har forsøkt å få lagrene så nære bonden som mulig. Vi jobber med logistikken hele tiden for å sikre at gjødselen kan krysse landegrensene. Så langt har ikke viruset påvirket logistikken i vesentlig grad. Det går tilnærmet normalt, sier Yara-sjefen.

– Vil dagens situasjon medføre økte kostnader for dere?

– Det er foreløpig litt for tidlig å si noe om det. I det korte bildet vil det trolig være noen små økninger her og der, men ingen dramatiske økninger.

– Det ser ut til at gjødselmarkedene har fungert ganske normalt i første kvartal. Men det er volatilt, mye usikkerhet og dårlig visibilitet.

Tiltakene øker

Yara har mesteparten av sin virksomhet i Europa. De seneste syv–åtte årene har selskapet også bygd opp en betydelig virksomhet i Sør-Amerika, hvor viruset den seneste tiden har vært på fremmarsj.

VIKTIG GJØDSLING: Hvis bøndene stopper å bruke nitrogengjødsel i ett år, faller kornproduksjonen med 40 prosent. Foto: Yara

– Europa har vært hardest rammet, også når det gjelder tiltak fra myndighetene. Men de seneste dagene har tiltakene akselerert rundt omkring i verden, også i for eksempel Brasil.

– Det påvirker selvfølgelig oss, samtidig som vi har forsøkt å holde hele selskapet orientert om utviklingen. Det som nå skjer i Brasil og resten av Latin-Amerika, er erfaringer som vi har gjort for en uke siden i Europa og for en måned siden i Italia. Det har gjort det enklere å forberede seg.

Bortsett fra to ammoniakkfabrikker Yara har i henholdsvis Colombia og Brasil, består mye av selskapets produksjonsvirksomhet i Sør-Amerika av terminaler og blendere som mikser og pakker forskjellige gjødseltyper.

– I vår søramerikanske virksomhet er det ikke et like stort behov for spesialkompetanse. Det gjør det enklere å holde produksjonen i gang. Likevel er utfordringene store i disse tider, sier Holsether.

Utbyttet består

Ifølge Yara-sjefen er selskapet godt rustet til å ri av stormen som nå har rammet verdensøkonomien. Selskapet har en solid balanse, og har også varslet en opptrapping av utbyttene til aksjonærene.

For 2019 er styrets forslag et utbytte på 15 kroner pr. aksje, opp fra 6,50 kroner i 2018.

For to uker siden meldte dessuten selskapet om salget av 25 prosent av aksjene i Qatar Fertiliser Company til Qatar Petroleum for 1 milliard dollar, som på det tidspunktet tilsvarte 9,25 milliarder kroner. Etter den seneste tidens kronesvekkelse får nå Yara 11 milliarder kroner for aksjeposten.

I børsmeldingen opplyste gjødselgiganten at den vurderer å se på mulighetene for å utbetale ekstraordinære utbytter og/eller gjøre tilbakekjøp av aksjer, for å oppfylle målet om en belåningsgrad på mellom 1,5 og 2 ganger EBITDA.

– Styret har ikke endret sin anbefaling om utbytte. Det har samtidig uttrykt ønske om å opprettholde en tilstrekkelig finansiell kapasitet slik at vi kan håndtere denne krevende situasjonen. Vi vil derfor følge utviklingen de nærmeste ukene og månedene tett. Endelig utbytte vil bli vedtatt på generalforsamlingen 7. mai, sier Holsether.