Borgestad trekker guiding

Reduserer kapasitet ved Agora Bytom med 80 prosent. Sender permitteringsvarsel til ansatte i Sverige og Norge. 

PERMITTERER: Konsernsjef i Borgestad, Pål Feen Larsen.  Foto: Borgestad

«Basert på den usikkerhet og pågående påvirkning coronaviruset kan få på driften til Höganäs Borgestad og Agora Bytom trekker Selskapet guiding for inneværende år», går det frem av en børsmelding.

Selskapet har iverksatt tiltak for å følge lokale myndigheters råd for samtlige lokasjoner og operasjoner. Ansatte som har mulighet til å arbeide via hjemmekontor har blitt oppfordret til å gjøre det som et ledd i kampen mot coronaviruset.

Reduserer kapasiteten drastisk

Kjøpesenteret Agora Bytom i Polen har redusert antall åpne butikker med 80 prosent. Polske myndigheter har utvidet pålagt stenging av butikker i alle landets kjøpesentre til og med 13. april, men kom senere med en presisering av hvilke type butikker som må stenge.

Det medfører at ca. 20 prosent av leietakerne i Agora Bytom har åpne butikker på nåværende tidspunkt. 

Agora Bytom forventer en vesentlig redusert kontantstrøm fra leieinnbetalinger i perioden for den pålagte stengingen.

Permitteringsvarsel

Höganäs Borgestad melder om at produksjonen i fabrikken i Bjuv, Sverige, går som normalt. Det er imidlertid satt i gang et forbud mot besøkende på fabrikken og sendt ut permitteringsvarsel til deler av svenske og norske ansatte.

«Omfanget og varigheten av permitteringene er ikke avklart. Det analyseres og vurderes hvilke deler av virksomheten som må nedskaleres. Det kan bli aktuelt å permittere i flere trinn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg», heter det i meldingen.

Beslutningen om å ta i bruk permitteringer er basert på grundige vurderinger og god dialog med de tillitsvalgte i konsernet.