– Ikke sett de store utslagene

Coronaeffekten har så langt vært begrenset for Hexagon. I noen av selskapets forretningsområder håper sågar konsernsjef Jon Erik Engeset på et oppsving.

MULIG OPPSVING: Hexagon-sjef Jon Erik Engeset er spent på hvordan markedet for små propantanker til hjemmegrillen vil utvikle seg nå som folk blir oppfordret til å være mer hjemme. Foto: Finansavisen

«Selv om en årsrapport hovedsakelig er ment å gjenspeile resultatene fra året før, kan jeg ikke se bort fra dagens situasjon og den virkningen coronaviruset har på selskapet», innledet konsernsjef Jon Erik Engeset med i sin innledning til fjorårets årsrapport.

I den kommer det frem at gasstankprodusenten i relativt liten grad er blitt negativt påvirket av den verdensomspennende pandemien.

– Vi deler de samme bekymringer som alle andre. Men når det gjelder Hexagon, har vi ikke foreløpig sett de store utslagene, sier Engeset til Finansavisen.

Dette beroliget tydeligvis mange nervøse aksjonærer. Da Oslo Børs åpnet, føk Hexagon-aksjen til værs, og på det meste var aksjen opp 16,1 prosent til 27,05 kroner.

Etter hvert falt aksjen tilbake, sammen med resten av markedet, og på ettermiddagen ble den handlet opp 6,2 prosent til 24,75 kroner.

Samfunnskritiske produkter

Allerede på kvartalspresentasjonen 12. februar var det klart at Hexagon de nærmeste månedene ville bli negativt påvirket av at Volkswagen skal flytte sin montasjelinje for CNG-bilene til Wolfsburg.

Nå er den tyske fabrikken som leverer disse tankene, midlertidig stengt ned.

– Da coronaviruset kom på toppen av Volkswagens flytting av montasjelinjen, valgte vi å stenge ned denne fabrikken for noen uker. Alle våre andre fabrikker kjører imidlertid omtrent som normalt, sier han.

Og noen av disse anleggene kan til og med få et oppsving som følge av den spesielle situasjonen coronaviruset fører med seg, hevder Hexagon-sjefen. Det henger sammen med at selskapets produkter på noen områder anses som samfunnskritiske.

– California har gjennomført omfattende nedstengninger, men vårt anlegg der er unntatt for restriksjonene, sier han.

Anlegget i California monterer tanker på blant annet søppelbiler og busser.

– Når folk holder seg hjemme, fører det til at renovasjonsbehovet tar seg opp. En del steder øker man også frekvensen for å samle sammen smittefarlig materiale. Det er ikke sikkert det blir økt aktivitet ved dette anlegget, men behovet blir ihvertfall ikke mindre.

Transport og hjemmegrill

Hexagon har også de seneste årene inngått en rekke kontrakter med det amerikanske budfirmaet UPS. Som følge av at flere jobber hjemme, og også holder seg inne i fritiden, mener Hexagon-sjefen det er grunn til å anta at selskaper som driver med hjemmeleveranser, vil få et oppsving.

– Vi ser det samme her i Norge med et oppsving for blant andre Kolonial.no. I USA har Amazon annonsert at de skal ansette 100.000 nye medarbeidere. Dette er en bransje som på kort og mellomlang sikt vil tjene på denne krisen.

I tillegg venter Engeset spent på hva som vil skje med Hexagon Ragasco, som leverer propanbeholdere til privat bruk. Disse beholderne brukes hovedsakelig til gassgriller.

– Dette markedet har vært litt svakt i Europa de seneste par årene. Hvis viruset fører til at flere mennesker blir sittende hjemme i sine hager og balkonger, er det ikke utenkelig at dette markedet også vil få et oppsving, sier han.