NEL kan gjenoppta driften i USA

SIKKERHET FØRST: Konsernsjef Jon André Løkke som presenterer kvartalstall for 4. kvartal 2019. Foto: Iván Kverme

Tidligere denne uken måtte NEL midlertidig stenge anlegget i Wallingfort til 22. april. Nå har Nel Hydrogen US, et datterselskap av NEL blitt definert som essensiell produksjonsvirksomhet av staten Connecticut.

Det betyr at anlegget i Wallingford kan gjenoppta driften. Selskapet påpeker at inntekter og drift fremdeles vil bli negativt påvirket av forstyrrelser i verdikjeden og ekstraordinære helsetiltak etter coronaviruset.

«Sikkerhet og velvære for våre ansatte og medborgere er vår topp prioritet og vi har iverksatt strenge tiltak for å sikre en sikker drift fremover», sier konsernsjef i NEL, Jon André Løkke.

NEL-aksjen er det siste året opp 86,2 prosent, mens den er ned 8,6 prosent den siste måneden.