Gigantfabrikken nærmer seg

– I løpet av seks til ni måneder planlegger vi å ta en investeringsbeslutning, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen. Selskapet har inngått avtale med Metier OEC for prosjektledelse av byggingen av den gigantiske batterifabrikken.

STORE AMBISJONER: Freyr har planer om å investere flere titalls milliarder kroner i Mo Industripark for å starte opp batteriproduksjon. FOTO: Mo Industripark
Industri

Det vakte mildt sagt oppsikt da Freyr i fjor lanserte planene om å bygge en gigantisk  batterifabrikk i Mo i Rana. Investeringsrammen for fabrikken, sammen med en tilhørende vindpark, kan bli på opp mot svimlende 40 milliarder kroner.

I fjor høst innledet Freyr et samarbeid med Siemens, som skal bistå med ekspertise innen automasjon og digitalisering samt systemer for elektrisk infrastruktur.

Nå er også en avtale med Metier OEC på plass. Det internasjonale konsulentselskapet, med 5.500 ansatte, skal bidra med prosjektledelse for byggingen av fabrikken.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha Metier OEC med på laget. Dette vil være et vesentlig bidrag til at vi får en så rask og kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet som mulig, sier adm. direktør Tom Einar Jensen i Freyr.

– Vi jobber med mange ledende aktører langs hele verdikjeden, og de nærmeste ukene og månedene vil vi annonsere flere partnere. Vi tar sikte på å ta en beslutning om første byggetrinn i løpet av seks til ni måneder. Det forutsetter imidlertid at coronasituasjonen ikke påvirker dialogene våre nevneverdig, noe vi foreløpig ikke opplever.

Enormt behov

Freyrs plan er i første omgang å sette opp en fabrikk med en kapasitet på to gigawatt til opp mot 150 millioner euro, eller cirka 1,5 milliarder kroner. Deretter skal det bygges videre i to langt større trinn, slik at den samlede kapasiteten blir 34 gigawatt.

Det tilsvarer batterier som kan dekke behovet til mellom 600.000 og 700.000 elbiler.

GODT EGNET: Freyr-sjef Tom Einar Jensen mener forholdene ligger til rette for batteriproduksjon i Norge. FOTO: FREYR

– Dette er et marked som vokser eksponensielt, drevet av avkarboniseringen av samfunnet. Flere analyser spår at batteribehovet i 2030 vil være opp mot 100 ganger høyere enn den fabrikken vi planlegger å sette opp, sier Jensen.

Freyr vil satse på å produsere batterier til biler, båter og kraftaktører som vil balansere sine fornybare energiløsninger. Alle tre segmentene er i kraftig vekst, ifølge Jensen, men bilmarkedet veier tyngst. I EU trues det med straffetiltak om ikke bilprodusentene gjør noe med karbonavtrykket.

– Hvis produsentene i år selger biler med samme CO2-utslipp som i 2018, vil halvparten av overskuddene gå med til bøter. Den enkleste måten å gjøre noe med dette på er å erstatte forbrenningsmotoren med elektriske biler, sier han.

Løpende finansiering

Freyr har bygget opp en organisasjon som består av 20 personer. I tillegg er det like mange personer som jobber med prosjektet gjennom forskjellige avtaler med blant annet Sintef og NTNU.

Frem mot forventet byggestart vil organisasjonen øke til cirka 80 personer. Freyr trenger dessuten 300 millioner kroner i finansiering i denne perioden.

– Det hentes inn egenkapital på løpende basis. Vi ønsker ikke å gå ut med hvor mye vi foreløpig har hentet, men jeg kan si så mye som at vi ikke har hatt problemer med å skaffe finansiering.

Når fabrikkene skal bygges, vil dette skje gjennom en prosjektfinansiering, hvor Freyr går inn som deleier i prosjektene og med driftsansvar for fabrikkene.

– Vi snakker nå med en rekke større finansielle og industrielle investorer både i Norge og internasjonalt. I tillegg er vi godt i gang med samtaler med offentlige finansieringsinstitusjoner, sier Jensen.

Unik mulighet

Freyr-sjefen har tidligere vært sjef for Agrinos, men måtte gå fra jobben i 2013 da det begynte å rakne for selskapet, som produserer gjødseltilskudd fra blant annet rekeskall. Etter Agrinos-tiden flyttet Jensen til Boston, og han har jobbet med disruptiv teknologiutvikling innen fornybar energi og landbruk.

De seneste 18 månedene har han hatt ansvaret for å bygge opp Freyr til å bli en betydelig batteriprodusent.

– På et eller annet tidspunkt må vi i Norge tenke på hva vi skal leve av etter oljen, og batteriproduksjon gir oss en unik mulighet. Dette er komplekse og energiintensive produksjonsprosesser som passer oss godt, sier Jensen.

– Norge har 100 års erfaring med å videreforedle fornybar kraft til bærekraftige produkter. Det er derfor ingen grunn til at Norge ikke kan bli verdensledende på dette. Her kan vi utnytte vår høykompetente arbeidskraft i en sektor som for tiden har en umettelig etterspørsel, legger han til.

Tom Einar Jensen
det grønne skiftet
batterifabrikk
Nyheter
Industri