Stein Erik Hagens Orkla tjener rått på coronaviruset

Coronakrisen har barbert bort mange formuer i år, men for Stein Erik Hagen går det motsatt vei. Orklas salg har skutt i været etter at Norge erklærte lockdown.

GÅR MOTSTRØMS: Store deler av Stein Erik Hagens formue er plassert i Orkla, og det skal han være glad for i dag. Siden nyttår er aksjen opp 6 prosent, og Hagens Orkla-verdier er nå på 23,6 milliarder kroner. Foto: Iván Kverme
Industri

Mens de fleste selskapene på Oslo Børs sender ut resultatvarsler med negative budskap, er det motsatte tilfelle for Stein Erik Hagen-dominerte Orkla.

Fredag leverte selskapet salgstall for første kvartal, og tallene er bemerkelsesverdig gode. De seneste årene har Orkla slitt med elendig organisk vekst, og i 2019 var tallet på 1,3 prosent. Året før var den organiske veksten enda mer begredelig med minus 0,2 prosent.

I første kvartal i år økte omsetningen med 13 prosent til 11.507 millioner kroner. Orklas merkevarevirksomhet hadde en vekst på 15 prosent, hvor den organiske veksten bidro med hele 5 prosent. Resten kommer fra positive valutaomregninger og strukturell vekst.

– Den organiske omsetningsveksten var spesielt sterk i mars ettersom coronakrisen hadde en netto positiv innvirkning på salget. Orkla har lyktes i å opprettholde tilnærmet normal drift frem til dags dato, med kun begrensede forstyrrelser i forsyningskjeden så langt, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Formuen eser ut

Siden nyttår er Orkla opp 6 prosent, og det seneste året har aksjen klatret i overkant av 40 prosent på Oslo Børs på sine defensive kvaliteter. Nylig besluttet selskapet å dele ut et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2019, som var i tråd med forventning.

Fredag ettermiddag ble Orkla-aksjen omsatt for 94,56 kroner ex-utbytte, etter et fall på 1,3 prosent. Justerer man for utbyttebetalingen, var den reelle kursoppgangen intradag på i overkant av 1 prosent.

Stein Erik Hagen er styreleder i Orkla og eier rundt 25 prosent av aksjene i industrikonglomeratet. Etter den seneste tids kursoppgang er aksjene hans verdt 23,6 milliarder kroner.

I 2019 anslo tidsskriftet Kapital at Hagen hadde en nettoformue på 28 milliarder kroner, og det er nærliggende å tro at Kapital vil oppjustere formuen i år.

Investoren eier også aksjer i vin- og brennevinsprodusenten Arcus, SATS, Ultimovacs, EAM Solar og Insr Insurance Group. Utenfor børs eier Hagen næringseiendom og selskaper som blant andre Jernia, Komplett og spasenteret The Well.

Foods og Care drar lasset

Hamstring av matvarer og hjemmekontor med hyppige rengjøringspauser gjør at spesielt forretningsområdene Orkla Foods og Orkla Care utmerker seg spesielt. I første kvartal hadde begge forretningsområdene en organisk vekst på 11 prosent.

FREMGANG: Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch har fått opp den organiske veksten i spesielt Orkla Foods og Orkla Care. Foto: NTB Scanpix

Orkla Foods omsatte for 4,6 milliarder kroner, mens Orkla Care hadde inntekter på snaut 1,7 milliarder kroner.

Ifølge Orkla avtok hamstringseffekten mot slutten av mars og inn i april. Veksttakten sammenlignet med fjoråret var fortsatt høyere enn i januar og februar. Omtrent 20 prosent av salget i forretningsområdet Foods går til kunder utenom dagligvarehandelen.

Salg til disse kundegruppene viste en nedgang i mars og med en betydelig lavere salgstakt inn i andre kvartal.

Tynges av restriksjoner

I oppdateringen skriver Orkla at myndighetenes restriksjoner vedrørende offentlige sammenkomster og stenging av spisesteder har store konsekvenser. Spesielt Food Ingredients og restaurantvirksomhetene Kotipizza i Finland og Gorm’s i Danmark rammes av de strenge restriksjonene.

– De største kundegruppene i Food Ingredients er industrielle bakerier, håndverksbakerier, iskremkiosker, restauranter og kafeer. Samlet hadde forretningsområdet en organisk salgsnedgang på minus 1 prosent i første kvartal, men salgstakten var betydelig lavere inn i andre kvartal, sier Semlitsch.

Nedgang for investeringer

Orkla Consumer Investment, som blant annet omfatter Pierre Robert Group og restauranter, hadde en organisk vekst på minus 4 prosent i første kvartal. For Kotipizza i Finland og Gorm’s ble salgsnedgangen i restaurantene delvis oppveid av økende salg av takeawaypizza og hjemleveringer.

Verst har coronakrisen gått ut over forretningsområdene Hydro Power og Financial Investment, hvor inntektene er blitt barbert bort med henholdsvis 29 og 58 prosent.

Det omfatter blant annet kraftverk i Sarpsfoss og Sauda, eiendom, ventureinvesteringer og Jotun (se egen sak).

orkla
jaan ivar semlitsch
stein erik hagen