Svarte natta i Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive har dundret ned 82 prosent på Oslo Børs i år og skal hente mellom 1,1 og 1,3 milliarder i frisk kapital. «Har de virkelig livets rett?», spør Thomas Nielsen. 

PÅ PENGEJAKT: Konsernsjef Henning E. Jensen (t.h) i Kongsberg Automotive jobber intenst i disse dager med å hente penger for å redde bildelprodusenten fra fullstendig havari. Foto: Brian Cliff Olguin
Industri

Det er blitt snakket mye om både Borr Drilling og Norwegian i år, som er ned henholdsvis 90 og 86 prosent siden årsskiftet.

Nesten like ille har det gått med bildelprodusenten Kongsberg Automotive som i skrivende stund har falt 82 prosent på Oslo Børs.

Den 3. april sendte Kongsberg Automotive ut et varsel om akutt pengebehov hvor selskapet skal hente mellom 110 og 120 millioner euro i ny kapital. 

Det tilsvarer mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner etter dagens valutakurs, og kapitalinnhentingen vil skje gjennom å utstede en blanding av konvertible obligasjoner og aksjer.

Da kriseemisjonen ble offentliggjort falt Kongsberg Automotive-aksjen 20 prosent. Etter det har aksjen dundret videre ned nesten 28 prosent. Fredag ettermidag ble aksjen omsatt for 1,096 kroner, noe som priser egenkapitalen til 491 millioner kroner.

Kraftig utvanning

Ifølge en investorpresentasjon står det ikke noe om hvorvidt kapitalutvidelsen er garantert. Tegningskurs og konverteringskurs skal fastsettes i bookbuildingprosess etter den ekstraordinære generalforsamlingen 30. april.

Det er imidlertid bestemt at konverteringskursen på obligasjonslånet skal settes mellom 120 og 140 prosent over tegningskursen i aksjeemisjonen.

Når en betydelig del av virksomheten er stengt ned og bilindustrien har svært usikre utsikter, blir det ingen «walk in the park» å fylle emisjonen for våpendragerne i SpareBank 1 Markets.

Det er nærliggende å tro at rabatten vil bli stor, noe som vil vanne ut aksjonærene med badevannet.

Oppkjøpsfondet Teleios Capital Partners er største aksjonær med cirka 23 prosent av aksjene. Det ligger derfor i kortene at sveitserne må ta en stor del av kaken.

Elendig lønnsomhet

De seneste tre årene har Kongsberg Automotive generert en negativ fri kontantstrøm på henholdsvis 45, 24 og 21 millioner euro.

«Gikk gjennom årsrapportene til 2008. har de virkelig livets rett? Gjennomsnittlig fri kontantstrøm på 2,8 millioner euro over 12 års. Er redd den emisjonen blir uten meg», skriver First-forvalter Thomas Nielsen på Twitter.

Ved utgangen av 2019 hadde Kongsberg Automotive netto rentebærende gjeld på 256 millioner euro og en kontantbeholdning på 65 millioner euro.

Tre scenarioer

I en investorpresentasjon skisserer Kongsberg Automotive tre scenarioer for 2020 og 2021, med «high», «medium» og «low»-case.

Hvis det mest optimistiske scenarioet slår inn vil bildelprodusenten ha en kontantstrøm på minus 91 millioner euro i 2020 og pluss 9 millioner euro til neste år, noe som gir et kapitalbehov på mellom 91 og 105 millioner euro i perioden.

I «base-case» scenarioet forventer Kongsberg Automotive at kontantstrømmen vil ligge på henholdsvis minus 109 og minus 5,3 millioner euro i 2020 og 2021. Dette scenarioet vil kreve mellom 100 og 116 millioner euro i kapital.

Det mest pessimistiske scenarioet vil gi en negativ kontantstrøm på 133 millioner euro i år og pluss 5,4 millioner euro til neste år. Da vil bildelprodusenten trenge mellom 126 og 136 millioner euro i likviditet. 

Ifølge investorpresentasjonen er «cashburnen» på rundt 30 millioner euro ved en måned ekstra med lockdown. Selskapet trekker frem at selv i et «low-case» scenario vil driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) være positivt i 2021.

kongsberg automotive
thomas nielsen
henning e. jensen