Driftsmargin på 8,5 prosent på Myklebust Verft

Myklebust Verft oppnådde en driftsmargin på 8,5 prosent i fjor.

KLARE FOR NY DOKKING: To av Myklebust Verfts ansatte som inngår i dokkmannskapet, fra venstre: Endre Strand og Torstein Tjervåg Drage. Foto: Olav Thokle
Industri

For første gang siden 2014 kan Myklebust Verft i Gursken på Søre Sunnmøre se tilbake på et år med grei lønnsomhet. Det skjer etter gjennomføring av hele 38 prosjekter innen fiskeri, offshore og andre typer arbeidsbåter.

I løpet av fjoråret ble det dokksatt 25 fartøyer, og dokkutnyttelsen var rekordhøy med hele 302 døgn hvor dokka var i bruk.

– Det positive resultatet styrker våre finansielle muskler og hjelper oss i konkurransen om nye oppdrag i markedet. Det virker som vi har fått stabilisert situasjonen og at vi både har oppdrag og muligheter til å gjennomføre disse i tiden fremover, sier verftssjef Inge-Jonny Hide.

Bygger brønnbåter

Det er inngått kontrakt om bygging av ytterligere en brønnbåt til Ålesund-rederiet Sølvtrans basert på samme design som for avtalen som ble inngått i fjor. Ordrereserven passerte dermed 1 milliard kroner.

Pr. onsdag denne uken hadde dokka og kaiene på verftet fullt belegg og Hide og hans medarbeidere er i daglig kontakt med kunder som har jobber som skal utføres.

Verftet merker i likhet med alle andre covid-19-situasjonen og har iverksatt omfattende smitteverntiltak.

– Vi jobber det vi kan sammen med hele forsyningskjeden for å håndtere dette og holde driften gående. Det er viktig at vi klarer å opprettholde flyten av varer og tjenester, sier verftssjefen, som beskriver seg som nøktern optimist og har god tro på at Myklebust Verft også skal komme seg gjennom denne krevende perioden.

HAR ORDREBOK PÅ 1 MRD.: Myklebust Verft-sjefen Inge-Jonny Hide. Foto: Per Eide

Høy kundelojalitet

Hide er godt fornøyd med resultatutviklingen med tanke på at man skal gjenoppbygge soliditeten i selskapet.

– Kundelojaliteten for 2019 endte på hele 86 prosent. Dette er et av våre viktigste mål i den daglige driften, sier han.

De klart største kundene i 2019 var AKOFS Offshore, Island Offshore og Sanco Shipping. 

Konsernet Myklebust Verft Invest hadde driftsinntekter på 379 millioner kroner i fjor. Her ble driftsresultatet 30,6 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen var ved utgangen av 2019 120 millioner kroner.

Det gode konsernresultatet i 2018 skyldtes hovedsakelig balansemessige endringer i forbindelse med Hurtigrutens oppkjøp av fire Kleven-selskap fra konsernet.  Det er dermed ikke direkte sammenlignbart med 2019-tallene.

MYKLEBUST VERFT

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter380805,7
Driftsresultat32,34,6
Resultat før skatt24,6−1
Årsresultat24,6−1,2

MYKLEBUST VERFT INVEST

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter3792.140,1
Driftsresultat30,692,6
Resultat før skatt25,948,7
Årsresultat25,948,4

myklebust verft
inge-jonny hide
sølvtrans
island offshore
gursken
hurtigruten
kleven verft