Finansdepartementet mener Skatteetaten har nok trykk fra før

– Å utbetale Skattefunn nå i stedet for til høsten er verdens billigste hjelpetiltak, sier John Dale i Electrical Subsea & Drilling. Skatteetaten sier de ikke har tid.

KLARER IKKE: Myndighetene kan gi coronahjelp ved å fremskynde utbetaling av Skattefunn-penger som allerede tilhører bedriftene. Men det er for krevende for Skatteetaten. Foto: Fredrik Varfjell
Industri

Skattefunn er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats som har til hensikt å motivere bedrifter til å skaffe ny kunnskap som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Maksbeløpet norske bedrifter kan få er 5 millioner kroner, og godkjennes av Forskningsrådet.

– Dette er bedriftenes penger. Hvorfor ikke utbetale Skattefunn-midlene nå? spør daglig leder John Dale i Electrical Subsea & Drilling.

– Å utbetale Skattefunn nå i stedet for til høsten er verdens billigste hjelpetiltak, legger han til.

Han må vente helt til slutten av oktober på å motta beløpet som for hans del utgjør et lite millionbeløp.

FÅR IKKE PENGENE SINE: John Dale vil ha Skattefunn-midlene nå, men må pent vente helt til slutten av oktober. Foto: esdrilling

– Mega hjelpepakke

– Det ville vært en mega hjelpepakke i systemet i dag, og bragt oss langt inn i 2021 uten noen som helst statshjelp, sier Dale.

Finansdepartementet har imidlertid allerede vurdert å gjøre som Dale sier. Men konklusjonen var ikke lik Dales.

I en nylig fremlagt proposisjon skriver departementet: «Departementet har mottatt henvendelser om hvorvidt utbetaling av Skattefunn kan fremskyndes i 2020». 

Skattefunn-ordningen innebærer etterskuddsutbetaling, enten i form av fradrag i skatt eller utbetaling der foretaket ikke er i skatteposisjon. 

«Å etablere en egen særordning for fremskyndet utbetaling av Skattefunn-fradrag, frikoblet fra skatteoppgjøret, vil være et tiltak med høye administrative kostnader i forhold til størrelsen på beløpene som fremskyndes», heter det videre. Og: 

«Departementet anser det som svært krevende for Skatteetaten å skulle utarbeide en slik ordning nå».

Har ikke lån – får ikke lån

– Regjeringen gir statsgarantier der bedrifter kan få lån i banker. Det er også en jobb. Her er jobben gjort allerede. Vi har fått rapport tilbake fra Forskningsrådet om at innleveringen er godkjent, og bedriftene har fått bekreftelse på at beløpet for 2019 er akseptert. Det kan ikke være all verdens arbeid å betale ut de pengene, sier Dale.

Fra Finansdepartmentet legges det til at deres konklusjon også har sammenheng med trykket Skatteetaten opplever knyttet til kompensasjonsordningen både hva gjelder veiledning og IT-systemer.

– Det er fordi de ikke forstår bildet. Her gir de redningspakker til bedrifter der sikkert 70 prosent av dem ville gått dunken uten coronaviruset fordi industrien har slitt i lang tid. Jeg får ikke bruke statsgarantien overfor banken fordi jeg ikke har hatt kassekreditt eller lån i banken. Da faller man utenfor hele statsgarantiordningen, sier Dale.

Sikkerhetsventil

Skattefunn fungerer slik at utviklingsarbeid rapporteres inn, hvorpå man får kompensert en andel av beløpet som godkjennes i Skattefunn. Da får man bekreftelse på at selskapet som har penger utestående nå har hatt levedyktige kår i 2019. Hvis man ikke har omsatt en krone får man heller ikke penger fra Skattefunn-ordningen.

Electrical Subsea & Drilling arbeider med elektrifisering av sikkerhetsventilen på oljeplattformer, rigger og boreskip slik at man hindrer «blowout».

– Det er revolusjonerende, men vi har hatt en lav profil. Nå er vi i ferd med å få gjennombrudd på teknologien for å redusere de store kostnadene knyttet til «blowout preventers», sier Dale.

skattefunn
jan tore sanner
finansdepartementet