Fortsatt fall for Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive rapporterer om et inntektsbortfall på 45 millioner euro i første kvartal. Men selskapet vet det blir tøffere.

MÅ HENTE PENGER: Konsernsjef Henning E. Jensen i Kongsberg Automotive (t.v.). Her fra tiden da han jobbet for Christen Sveaas (i forgrunnen) i Kistefos. Foto: Iván Kverme
Industri

Kongsberg Automotive rapporterer sine kvartalstall kun få uker etter at selskapet i begynnelsen av april varslet at det er i et akutt pengebehov.

«Vi ser et behov for mellom 90 og 150 millioner euro som en direkte konsekvens av coronaviruset,» uttalte da konsernsjef Henning E. Jensen til Finansavisen. 

Emisjonen vil skje gjennom at det hentes mellom 110–120 millioner euro, godt over 1,2 milliard kroner med dagens valutakurs. Ifølge Jensen er planen å utstede en blanding av konvertible obligasjoner og aksjer.

I begynnelsen av 2018 ble Kongsberg Automotive-aksjen omsatt for drøyt 11 kroner. Torsdag ettermiddag ble aksjen handlet til 0,90 kroner, og coronafallet har bidratt kraftig til kursnedgangen. Så sent som i januar ble aksjen omsatt for 6,25 kroner.  

Blir verre før det blir bedre

Inntektsbortfallet i første kvartal skyldes hovedsaklig at bilfabrikanter i Europa, Kina og Nord-Amerika har stengt ned sine fabrikker. Mens kinesiske og sørkoreanske fabrikker stoppet produksjonen i februar, stengte «resten av verden» sine fabrikker i mars. 

I kvartalsrapporten noteres det at dette hadde stor innvirkning på resultatet i årets første kvartal, men at selskapet venter at konsekvensen finansielt blir verre utover våren. 

For å redusere sine egne kostnader er nå bemanningen i Kongsberg Automotive på en tredjedel av det det var ved inngangen til året. Innkjøp og ordrer er stoppet opp, samt at investeringer er skrinlagt. En kredittfasilitet er dessuten økt med 20 millioner euro.

I kvartalspresentasjonen lover likevel Jensen at selskapet skal komme tilbake, og passere de historiske beste driftsresultatene (justert EBITDA). Det forutsettes at selskapet da får på plass en likviditetsløsning. 

Kongsberg Automotive

(Mill. EUR)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter262,1306,5
Driftsresultat19,432,1
Resultat før skatt–10,019,1
Resultat etter skatt–12,113,8

Kongsberg Automotive

  • Norsk bildelsprodusent med hovedkontor i Sveits. 
  • Konsernsjef er Henning Jensen, som tiltrådte juni 2016. 
  • Grunnlagt i 1987 etter at ansatte ved tidligere Kongsberg Våpenfabrikk kjøpte opp og videreførte bildelproduksjonen. 
kongsberg automotive
henning e. jensen
coronaviruset