Underskudd på 374 millioner for Norske Skog

Røde tall fra Norske Skog i første kvartal.

NYE TALL: Norske Skog presenterer tall for første kvartal 2020. Konsernsjef Sven Ombudstvedt. Foto: Iván Kverme
Industri

Norske Skog hadde et resultat etter skatt på minus 374 millioner kroner i første kvartal, mot pluss 153 millioner i samme kvartal sist år.

Se TV-presentasjonen her. 

Driftsresultatet ble 90 millioner, ned fra 253 millioner i 2019.

Norske Skog forklarer resultatet med svakere krone, urealiserte valutatap på gjeld og ikke-kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter.

– Norske Skog leverte et sterkt driftsresultat i første kvartal 2020. For øyeblikket merker vi effekten av coronarestriksjonene i de fleste av våre markeder. De utfordrende markedsforholdene vil bli håndtert gjennom en aktiv porteføljeforvaltning, sier sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Coronautfordringer

Selskapet opplyser at markedsbalansen for papir ble svekket i april på grunn av tiltakene mot viruset. Det hadde negative effekter for distribusjonen av aviser, kataloger og magasiner, samt usikkerhet rundt råvareleveranser, ifølge Norske Skog. Det tror at etterspørselen kan falle mer og at prisene skal ned. 

På grunn av coronakrisen har Norske Skog stoppet to fabrikker på papirmaskiner på Saugbrug og permittert 173 ansatte. Nylig åpnet de Golbey-fabrikken i Frankrike, som holdt stengt i to uker på grunn av karantener. Norske Skog gjentar at de følger utviklingen. Selskapet venter at produksjonen starter opp i New Zealand neste uke.

Styret i Norske Skog foreslo nylig å utsette deler av det tidligere utlyste utbyttet på 6,25 kroner pr. aksje. Forslaget innebærer en utbytteutbetaling på 3,25 kroner pr. aksje. 

Norske Skog

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter2.7713.107
Driftsresultat90253
Resultat før skatt379429
Resultat etter skatt-374153

Norske Skog

  • Papirkonsern med hovedkontor i Oslo. Konsernsjef er Svein Ombudstvedt. 
  • Har med sine fabrikker i Norge, Frankrike, Østerrike, Australia og New Zealand en årlig produksjonskapasitet på 2.6 millioner tonn. 
  • Ble slått konkurs vinteren 2017. 
  • Største aksjonær er det britiske oppkjøpsfondet Oceanwood gjennom NS Norway Holding AS.
norske skog