Sliper knivene for nye kutt

Konsernsjef Sven Ombudstvedt spår at avis- og magasinpapirmarkedet kan falle 20 prosent i år. Det vil tvinge frem flere permanente nedstengninger, også for Norske Skog. 

NYE KUTT: Konsernsjef Sven Ombudstvedt mener det er behov for kapasitetsjusteringer, noe som trolig også vil ramme Norske Skog. I bakgrunnen kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig. Foto: Iván Kverme
Industri

– Jeg er fornøyd med at vi i et relativt vanskelig marked har etablert en inntjeningen omtrent på samme nivå som de tre seneste kvartalene i fjor, sier Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til Finansavisen etter torsdagens kvartalspresentasjon.

Papirprodusenten hadde i første kvartal inntekter på 2,7 milliarder kroner, en nedgang på nesten 600 millioner kroner sammenlignet med siste kvartal i fjor. Mye av nedgangen skyldes imidlertid nedstengningen og salget av Albury-fabrikken i Australia på tampen av fjoråret.

Det underliggende driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var imidlertid bare ned syv millioner kroner til 317 millioner. Til sammenligning var underliggende EBITDA på 376 og 339 millioner kroner i andre og tredje kvartal i 2019.

Men coronakrisen gjør at dette nivået neppe vil holde seg fremover.

– Usikkerheten er stor, men andre og tredje kvartal blir nok dårligere, sier Ombudstvedt.

Vurderer alle regioner 

De seneste årene har det samlede markedet for avis- og magasinpapir svekket seg med rundt 5 prosent årlig. I 2019 ble fallet noe større, hevder Ombudstvedt, som spår at den negative utviklingen vil skyte ytterligere fart i år.

– Hvis den økonomiske aktiviteten faller med 10 prosent i Europa i år, vil nok vår etterspørselen gå ned med 20 prosent. Det vil fordre at industrien tar ytterligere kapasitetsjusteringer, sier han.

Den pågående krisen og det brå fallet i etterspørselen har allerede tvunget Norske Skog til  midlertidig å stenge ned to av tre papirmaskiner på Saugbrugs i Halden, og én fabrikk på New Zealand som følge av produksjonsrestriksjoner. 

– Vil dere foreta permanente nedstengninger?

– Vi har lenge jobbet med å konvertere papirmaskiner til annen produksjon. Coronakrisen og det raske markedsfallet kommer imidlertid for raskt på oss til at denne overgangen kan skje uten permanente tilpasninger, sier Ombudstvedt.

– Hvor vil eventuelt nedstengningene komme?

– Selv om Albury-fabrikken allerede er tatt ut, er det fortsatt et svakt marked i Asia og nedgang i det lokale forbruket i Australia og New Zealand. Det kan også skje i Norge og i Europa.

Kommer ikke tilbake

Fra Norske Skogs fabrikk i Skogn leveres det avispapir til Storbritannia. Ifølge Ombudstvedt var det frem til uke 13, da det britiske samfunnet ble stengt ned og permitteringene startet, et relativt stabilt antall avissider som ble trykket, sammenlignet med fjoråret. 

Fra slutten av mars falt imidlertid volumene med mellom 12 og 15 prosent over natten, hevder han.

– Mesteparten av dette kommer ikke tilbake når økonomien henter seg inn igjen, sier Ombudstvedt.

Norske Skog-sjefen viser til erfaringene selskapet trakk etter finanskrisen i 2008.

– Vi vet ikke om det samme skjer denne gangen, men under finanskrisen opplevde vi at bare 20 prosent av bortfallet kom tilbake etterpå. Det er ikke urealistisk at noe av det samme skjer denne gangen.

Opptatt av kontantstrømmen

Selv om Norske Skog hadde en et positivt driftsresultat og en kontantstrøm fra driften på 470 millioner kroner i første kvartal, endte bunnlinjen på minus 374 millioner kroner.

Vi mener at vi tjener penger, selv om nettoresultatet er påvirket av valutaen
Sven Ombudstvedt, Norske Skog

«Resultatet var påvirket av svakere norske kroner, urealiserte valutatap på gjeld og ikke-kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter,» skriver selskapet.

Ved utgangen av mars hadde selskapet en samlet gjeld på 1,9 milliarder kroner og nesten 1,7 milliarder i kontanter. Nettogjelden var 269 millioner kroner.

– Vi mener at vi tjener penger, selv om nettoresultatet er påvirket av valutaen. At kronen har svekket seg, er imidlertid på sikt positivt for oss. Vi vil i andre og tredje kvartal være om mulig enda mer opptatt av kontantstrømmen, sier Ombudstvedt.

Norske Skog

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter2.7713.107
Driftsresultat90253
Resultat før skatt−343261
Resultat etter skatt−374153
norske skog
sven ombudstvedt
coronakrise
avispapir