Ingen børsnotering for Yara

Yara har besluttet å droppe børsnoteringen av sin industrielle nitrogenvirksomhet, delvis som følge av coronakrisen.

BEDRING: Til tross for coronakrisen økte Yara og konsernsjef Svein Tore Holsether det underliggende driftsresultatet før av- og nedskrivninger med nesten 9 prosent i første kvartal. Foto: Iván Kverme
Industri

På Yaras kapitalmarkedsdag i fjor sommer ble ideen om å børsnotere selskapets industrielle nitrogenvirksomhet lansert. Denne delen av Yara representerer mellom 10 og 15 prosent av konsernets driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA), som i 2019 var på 2,1 milliarder dollar.

Nå legges imidlertid disse planene på is.

«Vi har avsluttet evalueringen av den industrielle nitrogenforretning og besluttet å utvikle denne virksomheten i Yara,» skriver selskapet i førstekvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Bakgrunnen for beslutningen er at gjødselgiganten ser økt verdiskapning for denne virksomheten med Yara som eneeier, gitt dagens covid-19-situasjon.

Den industrielle nitrogenvirksomheten består av fabrikkene i Brunsbüttel, Le Havre, Köping og Cubatão, samt nye forretningssegmenter.

Nesten normal drift

I første kvartal falt Yaras salgsinntekter med 163 millioner dollar til 2,9 milliarder dollar, sammenlignet med samme kvartal året før.

Det underliggende driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte imidlertid fra 464 til 504 millioner dollar. Økte volumer og lavere energikostnader mer enn oppveide fallet i gjødselprisene det seneste året.

– Yaras drift går tilnærmet normalt, og resultatene reflekterer høyere leveranser med god fremdrift i planting og gjødsling på den nordlige halvkule, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

– Å støtte matleveranser til samfunnet har topp prioritet for Yara. Takket være god innsats i organisasjonen, og et godt samarbeid med myndigheter globalt, har vi klart å sikre kontinuitet i leveransene av innsatsfaktorer til landbruket. Vi ser også en sterk økning i etterspørselen etter våre digitale løsninger, i en situasjon hvor fysisk interaksjon med kunder må begrenses, legger han til.

Yara-aksjen var torsdag ettermiddag ned 3,7 prosent til 337,60 kroner. Hittil i år er imidlertid aksjen bare ned 7,5 prosent, mot en nedgang på over 20 prosent i hovedindeksen.

Yara

(Mill. USD)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter2.8513.014
Driftsresultat270236
Resultat før skatt−85112
Resultat etter skatt−11991

 

yara
svein tore holsether
coronaviruset