Kongsberg Automotive senker kursen fra 1,47 til 10 øre for å få kapital

Kongsberg Automotive må nedskrive aksjekapitalen med 80 prosent, og dumper aksjekursen fra 1,50 til 10 øre for å få på plass én milliard kroner i ny kapital.

DYR REDNING: Kongsberg Automotive-sjef Henning E. Jensen har måttet dumpe aksjekursen for å berge selskapet, men aksjonærene vil måtte ta store kurstap. Foto: Eivind Yggeseth
Industri

I en børsmelding onsdag kveld rapporterer bildelsprodusenten Kongsberg Automotive at de har fått på plass 700 millioner kroner i en emisjon i selskapet. Selskapet er helt avhengig av pengene for å stå imot inntektsbortfallet som følge av coronaviruset.

Men pengene har ikke kommet gratis. Selskapet har måttet skrive ned aksjekapitalen med 80 prosent ved å senke pålydende pr. aksje til 10 øre. Det for å åpne for at selskapets finansielle rådgivere skulle klare å få på plass en emisjon til en kurs helt nede i 10 øre pr. aksje.

Snakker vi Norgesrekord i utvanning?
Hans Haukeli, ABG Sundal Collier

– SpareBank 1 Markets har gjort en bookbuilding der de har sjekket markedet for hvilket nivå det har vært mulig å hente kapital, og da endte man opp på dette nivået, sier Jon Munthe i Kongsberg Automotive til Finansavisen.

Kursfall i vente

Til sammenligning steg Kongsberg Automotive-kursen onsdag med 5,6 prosent til 1,47 kroner. Nå har selskapets styre og ledelse hentet penger til en kurs som tilsier et kursfall på opp mot 93 prosent.

Meglersjef Hans Haukeli i ABG Sundal Collier meldte onsdag kveld på Twitter:

«KOA, som etter sigende handles til EPS x 1,5, printer like godt 7 mrd. nye aksjer på 10 øre. Snakker vi Norgesrekord i utvanning?».

Emisjonen på 700 millioner er rettet mot både eksisterende storaksjonærer og mot helt nye investorer. Øvrige aksjonærer får nå mulighet til å delta i en reparasjonsemisjon på 300 millioner kroner til samme kurs.

Det forhindrer ikke at at Kongsberg Automotive-kursen må kraftig ned i kurs når handelen i aksjen starter opp igjen fredag.

Emisjonen innebærer trykking av totalt 10 milliarder nye aksjer. På Oslo Børs onsdag var Kongsberg Automotive priset til 600 millioner kroner. Hvis man bruker det nye antallet aksjer i selskapet gir onsdagens børskurs en prising av Kongsberg Automotive på 15 milliarder kroner. Hvis man antar at prisingen på 600 millioner kroner var riktig, og legger til emisjonsbeløpet på én milliard tilsier det at aksjen skal ha en verdi på 15 øre.

Bommet på ti øre

Kongsberg Automotive har jobbet med kapitalinnhentingen siden midten av april, men tidligere i år gjorde selskapet et forsøk på å hente kapital i et intervall mellom 10 øre og 10 kroner, men mislyktes i dette.

– Det er riktig. Vi fikk ikke nok interesse for emisjonen samtidig som vi kunne gjøre grep internt for å bedre likviditeten og gjøre det lettere å hente kapital. Så har markedet bedret seg også, sier Munthe.

– Hvor lenge er Kongsberg Automotive nå berget?

– Nå har vi et godt utgangspunkt for å komme gjennom dette. Jeg tør imidlertid ikke gi noen horisont på hvor lenge vi har kapital. Det avhenger av mange usikre størrelser, sier han..

Aksjonærer må si ja

At selskapet når har klart å få på plass en emisjon mot delvis nye investorer på dette kursnivået tilsier kanskje at aksjen ikke er verdt så mye mer enn dette.

Den største eieren i Kongsberg Automotive, Teleios Capital Partners har tegnet seg for 1,62 milliarder aksjer i emisjonen, hvilket er i tråd med selskapets eierandel på 23,18 prosent.

Både nedskrivning av aksjekapital og emisjon må godkjennes av generalforsamlingen i Kongsberg Automotive i midten av juni.

Meglerhusene SpareBank 1 Markets og Pareto Securities er finansielle rådgivere for Kongsberg Automotive i forbindelse med transaksjonen.

kongsberg automotive
breaking