Skipsverftene ber om endrede lånevilkår

Skremmende lav ordreinngang for skipsverftene gjør at bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft slår alarm.

TRENGER NYE BESTILLINGER: Sjefen for salgs- og markedsorganisasjonen Norske Skipsverft, Asle Strønen, er bekymret for en skremmende lav ordreinngang hittil i år. Nye skipsbyggingskontrakter for 2,4 milliarder kroner er ifølge ham mye mindre enn det bransjen trenger for å opprettholde aktivitetsnivået. Foto: Norske Skipsverft
Industri

Salgs- og markedsorganisasjonen Norske Skipsverft ber om at nedbetalingstiden i statlig skipsfinansiering økes fra 12 til 18 år. Men Næringsdepartementet vender tommelen ned.

– Ved å legge til rette for å øke nedbetalingstiden til 18 år vil flere rederier kunne plassere sine nybyggingskontrakter i Norge, sier adm. direktør Asle Strønen i Norske Skipsverft til Finansavisen.

Han fastslår at ordreinngangen ikke er tilfredsstillende og ber Nærings- og fiskeridepartementet «utnytte sitt handlingsrom» innen statlig skipsfinansiering. 

BLANT VINNERNE: Myklebust Verft i Gursken på søre Sunnmøre har sikret seg enda en nybyggingskontrakt på en brønnbåt fra rederiet Sølvtrans i Ålesund. Foto: Olav Thokle

Fiskeri dominerer

Hittil i år er det bare inngått ti nybyggingskontrakter til en samlet verdi av 2,4 milliarder kroner. Det er langt under hva bransjen må ha for å kunne opprettholde aktivitetsnivået.

Åtte av bestillingene kommer fra fiskeri- og havbrukssektoren, mens to gjelder bygging av hurtiggående passasjerkatamaraner for Nordland fylkeskommune.

Bare disse verftene har fått nye ordrer hittil i år; Sletta Verft, Myklebust Verft, Aas Mek. Verksted, Larsens Mek. Verksted,  Vard Brattvaag, Brødrene Aa og Stadyard. De to største kontraktene på tilsammen vel 1 milliard kroner er vunnet av Vard Brattvaag.

– Årets ordreinngang er foruroligende lav, sier Strønen.

Verftsindustrien ønsker at flere nybyggingskontrakter må plasseres i Norge.

– Vårt mål er å få landet flest mulig skipsbyggingskontrakter i Norge. Vi har norske kunder som ønsker å bygge båter i her i landet, men som av forskjellige grunner ikke kommer helt i havn med det, sier Strønen.

Han mener en optimalisering av den innenlandske skipsfinansieringsordningen vil hjelpe rederiene til å komme i posisjon for å bygge ved norske skipsverft.

– Forbedringspotensial

Det innenlandske skipsfinansieringstilbudet som er hjemlet i den statlige skipsordningen fungerer ifølge bransjeorganisasjonen etter hensikten. Men markedet etterspør en lengre løpetid enn de 12 årene myndighetene har lagt opp til etter OECD-standarden.

– Vi mener at ordningen har et forbedringspotensial som vil komme hele den maritime klyngen til gode. Det tilligger norske myndigheter alene å bestemme om man vil komme rederisektoren og verftsindustrien i møte ved å justere nedbetalingstiden. Gevinsten er etterlengtet, og nødvendig, norsk verdiskaping, sier Strønen.

Dagens retningslinjer sier at lånene for det innenlandske skipsfinansieringstilbudet følger nedbetalingsprofilene i henhold til OECD-avtalen for eksportkreditter. Det vil si maksimalt 12 års løpetid fra levering av skipet, med like store, halvårlige avdrag.

OECD-avtalen omhandler imidlertid eksporttransaksjoner, mens skipsfinansieringstilbudet dekker innenlandske kontrakter.

– Sakene som dekkes av skipsfinansieringstilbudet faller utenom virkeområdet til OECD-avtalen. De relevante bestemmelser med tanke på mulig statsstøtte er å finne i EØS-regelverket, ikke i OECD-avtalen. Det åpner opp for at andre nedbetalingsprofiler og løpetider enn dem som er nedfelt i OECD-avtalen kan benyttes, sier Strønen.

AVVISER UTSPILLET: Statssekretær Jan-Christian Kolstø. Foto: Næringsdepartementet

– Forskjellsbehandling

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i Næringsdepartementet sier imidlertid at endringer i tilbudet ikke er aktuelt nå.

– Målet med det treårige og midlertidige skipsfinansieringstilbudet er at norske rederier får finansiering på markedsmessige vilkår og at dette vil gi økt aktivitet for skipsverft i Norge.

– Endringer i tilbudet vil føre til en forskjellsbehandling mot eksportfinansieringstilbudet til rederier i Norge, og er derfor ikke aktuelt nå.

– Innovasjon Norge tilbyr i dag lån med lengre løpetid, gjennom lavrisikolåneordningen. Denne ordningen er imidlertid bedre tilpasset mindre skip, og særlig innenfor fiskerisektoren, sier Kolstø.

norske skipsverft
asle strønen
myklebust verft
vard brattvaag
larsnes mek. verksted
aas mek. verksted
stadyard
Nyheter
Industri