Sager mer, tjener mindre

Aldri før har Bergene Holm sendt ut så mye trelast fra sagbrukene sine, men overskuddet ble 25 millioner kroner lavere enn året før.

– INGENTING GIKK GALT: – Dette er omtrent som forventet, og det er midlertidig, fastslår Erland Løkken i Bergene Holm. Foto: Bergene Holm
Industri

«Selskapet satte i 2019 produksjonsrekord for sjette år på rad, men Bergene Holm Eiendom og satsingen på produksjon av bioråolje gjennom Biozin påvirket også i 2019 konsernets resultat negativt», står det i en pressemelding fra trelastkonsernet Bergene Holm.

Trelastkonsernet har hovedkontor i Larvik, og er Norges nest største trelastselskap. Bare Moelven-konsernet er større i Norge.

Bergene Holm

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter16211619,6
Driftsresultat115,8154,3
Resultat før skatt94,5119,7
Årsresultat72,791,3
Eiere: Larvik-familien Bergene Holm (54 %), Løvenskiold-Vækerø (46 %).

Bergene Holm har 440 årsverk og syv fabrikker på Sør- og Østlandet.

– Godt resultat historisk

Selskapet satte i 2019 produksjonsrekord for sjette år på rad. Omsetningen økte med 0,1 prosent, men beløpet som står igjen på bunnlinjen er lavere enn året før.

Finansavisen har tidligere skrevet om Bergene Holms superår i 2018.

Resultatet ble på 94,5 millioner kroner før skatt. Det er det nest beste året siden 2007.

«Det er like fullt et godt resultat i historisk sammenheng for konsernet», skriver adm. direktør Erland Løkken (54), i en pressemelding.

KAN FÅ BIORÅOLJEFABRIKK: Bergene Holms anlegg i Åmli i Aust-Agder. Foto: Bergene Holm

Larvik-familien Bergene Holm eier 54 prosent av selskapet, mens Carl Otto Løvenskiolds holdingselskap Løvenskiold-Vækerø eier 46 prosent.

Løvenskiold-familiens formue er av bladet Kapital verdsatt til 2,3 milliarder kroner. Det omfatter blant annet 60 Maxbo-butikker og 430.000 mål skog, mye av det i Nordmarka utenfor Oslo.

Samarbeider med Preem og Shell

Bergene Holm-konsernet understreker at det har opprettholdt satsingen på produksjon av andregenerasjons bioråolje gjennom datterselskapet Biozin, og på utvikling av eiendommer gjennom datterselskapet Bergene Holm Eiendom.

Bergene Holm eier 79 prosent av Biozin Holding, som er et utviklingsselskap for produksjon av bioråolje fra skogsvirke. Det svenske oljeselskapet Preem eier de resterende 21 prosentene.

– Hva gikk galt innenfor eiendom og Biozin?

– Ingenting gikk galt. Dette er omtrent som forventet, og det er midlertidig, svarer Løkken.

Han opplyser at Bergene Holm Eiendom har overtatt konsernets eiendommer der det ikke foregår drift til daglig.

– Vi forventer at de fleste av eiendommene eller selskapene vil være ferdig ryddet og regulert i løpet av året og klare for salg.

– Biozin jobber på sin side tett sammen med Preem og Shell om å verifisere konsept og klargjøre for endelig investeringsbeslutning for en bioråoljefabrikk i Åmli i Agder, legger han til.

– Resultatnedgangen har flere årsaker. Dette er en syklisk bransje der råvarepriser, biproduktpriser og ferdigvarepriser fluktuerer i disharmoni og med en betydelig treghet, understreker han.

– Svært usikre på fremtiden

Bergene Holm forbruker omtrent tømmer tilsvarende 25.000 innkommende vogntog pr. år.

Fra dette sender sagbrukene ut igjen 13.000 vogntog med trelast som selges direkte eller foredles ved høvling, fingerskjøting, impregnering og annen overflatebehandling. Like mange vogntog med biprodukter går også ut fra fabrikkene.

SENDER UT 13.000 VOGNTOG MED TRELAST: Bergene Holms automatiske sorteringsanlegg i Larvik. Foto: Bergene Holm

Produktene selges til byggevarekjeder og industrikunder i Sør-Norge, og eksporteres til kontinentet, Storbritannia, Asia og Nord-Afrika.

– Hvordan er dere blitt påvirket av coronakrisen?

– Så langt har vi kommet godt ut. Vi produserer og selger mer enn fjoråret. Selskapet har en tydelig vekststrategi gjennom investeringer og kontinuerlige forbedringer i produksjonen.

– Hvordan ser 2020 ut så langt?

– Hovedinntrykket så langt er tilfredsstillende, men vi er svært usikre på fremtiden. Det er mørke skyer på flere arenaer. Vi eksporterer omtrent 40 prosent av volumet vårt og påvirkes av internasjonale forhold.

bergene holm
Erland Løkken
Biozin
biodrivstoff
sagbruk
Nyheter
Industri