Vokser dobbelt så raskt som bransjen

Det ferske gjerde- og sikringskonsernet Garda vokser, men overskudd på bunnlinjen er ikke i sikte.

– HAR GÅTT PÅ NOEN SMELLER: – Vi hadde blant annet to prosjekter som var priset for lavt, sier Johan Aas, konsernsjef i Garda Sikring. Til venstre Frode Rastad, daglig leder i Garda Anleggssikring. Foto: Anders Horntvedt
Industri

GJELLERÅSEN: – De fleste virksomhetene våre har utviklet seg bra, men så har vi også gått på noen smeller. Vi hadde blant annet to prosjekter som var priset for lavt, sier Johan Aas (51), konsernsjef i Garda Sikring.

For tre år siden gikk seks regionale gjerde- og sikringsselskaper sammen og startet et riksdekkende konsern med private equity-selskapet Longship som hovedeier.

Nå viser Aas og Frode Rastad (55), daglig leder i Garda Anleggsikring, rundt på det som skal bli Garda-konsernets flaggskip for salg av gjerde- og sikringsprodukter på Østlandet.

Hit skal lastebiler komme kjørende og laste med seg alle deler av konsernets varesortiment.

Innendørs er det kurssenter. Der skal entreprenører, montører og annet driftspersonell få tilbud om oppdatering på hva som trengs for å sikre en byggeplass og for å jobbe sikkert.

Tanken er at Garda skal selge løsninger i stedet for bare stål.

Er blitt nasjonal aktør

I fjor vokste konsernet med rundt 18 prosent, mens Aas anslår den årlige veksten i bransjen til rundt syv–åtte prosent årlig.

– Det hele startet som et løselig forum, en slags bransjeforening. Tanken med fusjonen var å gi et standardisert og profesjonelt tilbud til kundene, samtidig som man vi skulle ta vare på det som var bra med de lokale gjerde- og sikringsselskapene. Ikke minst på store, offentlige anbud er det en fordel å være en nasjonal aktør, sier han.

Garda Sikring Holding

(Mill. kr)2019 (anslag)2018
Driftsinntekter503432,8
Driftsresultat−12−22,7
Resultat før skatt−35−42,9
Årsresultat-−40,7

Eiere: Longship Fund I (64,8 %), Erik Borgersen Holding (12,6 %), Kjell Johan Andersen (12,4 %), Erik Lauritzen (4,6 %), andre (5,6 %).

Tallene for driftsresultat og resultat før skatt er Finansavisens anslag basert på EBITDA-tall fra selskapet og tall fra 2018-regnskapet.

I hovedsak mener han fusjonen har vært vellykket, selv om selskapet hadde et samlet resultat 54 millioner i 2017 og 2018. 

– EBITDA har vært positiv hele tiden, og ble betydelig forbedret i 2019, da den endte på 33,4 millioner», opplyser han.

Selskapet hadde 45 millioner i avskrivninger i 2018. Om man forutsetter at det nivået videreføres, og at det samme gjelder finanskostnadene på 23 millioner kroner, innebærer det et driftsresultat på rundt minus 12 millioner kroner og et resultat etter skatt på anslagsvis minus 35 millioner kroner.

– HØYE AVSKRIVNINGER: – Vi tjener relativt bra på driften, men har høye avskrivninger og finanskostnader som følge av eierformen vår, sier Johan Aas, konsernsjef i Garda Sikring. Til venstre Frode Rastad. Foto: Anders Horntvedt

– Det er ikke åpenbart at fusjonen har vært vellykket med 54 millioner kroner i samlet tap i 2017 og 2018?

– Vi hadde noen prosjekter som ga tap, men de er avsluttet nå. I tillegg bygger vi konsern. Vi har økt fra 280 til over 500 millioner kroner i omsetning, og tjener relativt bra på driften. Men vi har høye avskrivninger og finanskostnader som følge av eierformen vår, sier Aas.

– Mange av selskapene har gått veldig bra, med vekst i omsetning og gode driftsresultater. Andre har hatt røde tall år om annet, sier han.

– Noe er ferdig, noe er skrinlagt, og noe er justert, men hovedretningen er bra. Vi har endret en rekke gründer- og familiebedrifter om til å bli et moderne konsern som kan løse både store og små prosjekter. Vi vokser, og i tillegg øker lønnsomheten år for år, legger han til.

Tre oppkjøp, én nyetablering

SelskapHvorKjøpt fraNårHvaOmsetning 2019
Trygg VeiSolbergelva utenfor DrammenErik Borgersen Holding2017Trafikksikring/rekkverk120
Nor-NettingOsloBjørn Moen2019Gjerdemateriell, porter, låser o.l.28
Hydrea (innfusjonert i Håland og Karlson)HaugesundAssa Abloy2018Områdesikring1,2
Garda Sikring Midt NorgeTrondheimNyetablering2017Områdesikring12

– Følger med på Sverige

I tillegg til de seks opprinnelige selskapene, har konsernet startet ett nytt, i Trondheim, og i det stille kjøpt opp ytterligere tre.

– Er dere åpne for flere oppkjøp?

– Hovedsporet er organisk vekst. Vi bygger et landsdekkende plattformselskap, og i hovedsak er strukturen ferdig i Norge. Så vi driver ikke aktiv jakt på oppkjøp, men når det kommer henvendelser, vurderer vi det seriøst.

– Har dere en internasjonal strategi?

– Vi selger allerede gjerdemateriell til svenske kunder gjennom svenske forhandlere. Så vi følger med på bransjen i Sverige, men en eventuell etablering der ligger et stykke frem, sier Aas.