– Friskt å betale nesten tredobbel pris for samme vare

På Oslo Børs omsettes Kongsberg Automotive for 0,36 kroner, mens på «juniorbørsen» Merkur Market omsettes 7 milliarder emisjonsaksjer til 0,155 kroner.

OPPGITT: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management skjønner seg ikke på prisingen av Kongsberg Automotive. Foto: Iván Kverme
Industri

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive hentet nylig 700 millioner kroner i en rettet emisjon, hvor blant andre Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly kom inn som storaksjonærer med 740 millioner aksjer hver.

Emisjonskursen ble satt til 10 øre, noe som var milevis under daværende aksjekurs. Konsernsjef Henning E. Jensen innrømmet at emisjonen var ekstremt utvannende for eksisterende aksjonærer, og derfor vil det komme en reparasjonsemisjon på 300 millioner kroner.

Det kan tilsynelatende virke som om småsparerne investerer i blinde. På Merkur Market er syv milliarder aksjer notert med en kurs på 0,155 kroner. De ordinære aksjene på Oslo Børs ble onsdag omsatt for 0,36 kroner, etter et kursfall på nesten 28 prosent.

Dermed kan investorer selge aksjene som er notert på Oslo Børs og kjøpe på Merkur Market til en betydelig rabatt. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management påpekte dette på Twitter onsdag formiddag da kursforskjellen var enda større.

«Normalt handles to nærmest identiske aksjeklasser med bare noen promiller i forskjell. I Kongsberg Automotive er forskjellen 264 prosent mellom KOA og KOAME. Frisk å betale nesten tredobbel pris for samme vare», skrev han.

kongsberg automotive
robert næss
øystein stray spetalen
arne fredly
Nyheter
Industri
Børs