Norske Skog selger med gevinst i Tasmania

Har gjennomført salget av eiendeler i Tasmania.

SELGER: Norske Skog selger med gevinst.  Foto: Hans Petter Wille
Industri

Norske Skog viser til en pressemelding som ble sendt ut 6. februar 2020 om at det hadde inngått en avtale om å selge tasmanske skogseiendeler som kontrolleres av det australsk-baserte investeringsfondet New Forests. 

Den mottatte kjøpesummen for eiendelene etter ordinær ferdigstillelse endte på 386 mill. kroner, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Bokført verdi av de solgte eiendelene beløper seg til 300 millioner kroner, og transaksjonen vil resultere i en gevinst på ca. 90 millioner kroner som vil bli innregnet i andre kvartal 2020.

– Gjennomføringen av salget av den Tasmanske skogen er et ledd i Norske Skogs strategiske eiendomsgjennomgang, og i tråd med selskapets kommuniserte strategi for å optimalisere porteføljen, sier Sven Ombudstvedt, adm. direktør i Norske Skog.

norske skog
Nyheter
Industri
Børs